Nowości

 

Waltornia >>> Opole

 

 

Dyrektor Filharmonii Opolskiej Przemysław Neumann ogłasza konkurs na stanowisko

muzyk solista – waltornia (pełen etat).

Przesłuchania kandydatów odbędą się 14 września 2021 roku w siedzibie Filharmonii Opolskiej przy ul. Krakowskiej 24.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym drogą elektroniczną

na adres filharmonia@filharmonia.opole.pl do dnia 7 września 2021 roku.

Materiały nutowe są dostępne na stronie www.filharmonia.opole.pl/przesluchania

Filharmonia Opolska zapewnia akompaniatora.

Filharmonia Opolska nie zwraca kosztów podróży.

Filharmonia Opolska zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.

Program przesłuchań (obowiązujące fragmenty utworów orkiestrowych są zaznaczone w materiałach nutowych):

1. W. A. Mozart – do wyboru Koncert Es-dur KV 417 lub Koncert Es-dur KV 495

2. Utwór dowolny solo

3. Partie orkiestrowe:

• J. S. Bach – Msza h-moll: Aria Quoniam tu solus sanctus

• L. van Beethoven – III Symfonia, cz. 1, cz. 4

• L. van Beethoven – VII Symfonia, cz. 1

• L. van Beethoven – IX Symfonia, cz. 3

• J. Brahms – I Symfonia, cz. 4

• J. Brahms – II Symfonia, cz. 1

• J. Brahms – III Symfonia, cz. 3

• P. Czajkowski – IV Symfonia, cz. 1

• P. Czajkowski – V Symfonia, cz. 2

• A. Dworzak – IX Symfonia, cz. 4

• G. Rossini – Uwertura do opery Cyrulik sewilski

• R. Strauss – Dyl Sowizdrzał

4. Utwór a vista