Nowości

 

Kontrabas >>> Opole

Dyrektor Filharmonii Opolskiej Przemysław Neumann ogłasza konkurs na stanowisko

muzyk tutti kontrabas pełen etat

Przesłuchania kandydatów odbędą się

15 wrześni a 2021 roku w siedzibie Filharmonii Opolskiej przy

ul. Krakowskiej 24.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym drogą elektroniczną

na adres filharmonia@filharmonia.opole.pl do dnia 8 września 2021 roku.

Materiały nutowe są dostępne na stronie www.filharmonia.opole.pl/przesluchania

Filharmonia Opolska zapewnia akompaniatora.

Filharmonia Opolska nie zwraca kosztów podróży.

Filharmonia Opolska zastrzega sobie prawo z

aproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.

Program przesłuchań (obowiązujące fragmenty utworów orkiestrowych są zaznaczone w materiałach nutowych):

1.

Pierwsza część z kadencją Koncertu na kontrabas K. Dittersdorf a lub J. B. Vanhala

2. Utwór dowolny solo

3

Partie orkiestrowe:

• L. van Beethoven III S ymfonia , cz. 3

• L. van Beethoven IX Symfonia , cz. 4

• W. A. Mozart 40. Symfonia, cz. 1

• W. A. Mozart Uwertura do opery Wesele Figara

• W. A. Mozart Uwertura do opery Czarodziejski Fl et

• B. Smetana Uwertura do opery Sprzedana narzeczona

• R. Strauss Życie bohatera

• G. Verdi Uwertura do opery Moc przeznaczenia

4

. Utwór a vista.