Nowości

 

Skrzypce >>> Opole

 

 

Dyrektor Filharmonii Opolskiej Przemysław Neumann ogłasza konkurs na stanowisko

muzyk tutti – skrzypce (pełen etat).

Przesłuchania kandydatów odbędą się 22 września 2021 roku w siedzibie Filharmonii Opolskiej przy

ul. Krakowskiej 24.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym drogą elektroniczną

na adres filharmonia@filharmonia.opole.pl do dnia 15 września 2021 roku.

Materiały nutowe są dostępne na stronie www.filharmonia.opole.pl/przesluchania

Filharmonia Opolska zapewnia akompaniatora.

Filharmonia Opolska nie zwraca kosztów podróży.

Filharmonia Opolska zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.

Program przesłuchań (obowiązujące fragmenty utworów orkiestrowych są zaznaczone w materiałach nutowych):

1. W. A. Mozart – do wyboru Koncert G-dur KV 216, Koncert D-dur KV 218 lub Koncert A-dur KV 219

(cz. 1 – ekspozycja i kadencja)

2. Dowolnie wybrany koncert romantyczny (cz. 1 z kadencją)

3. Partie orkiestrowe:

• J. Brahms – I Symfonia, cz. 1

• J. Brahms – IV Symfonia, cz. 3

• W. A. Mozart – Uwertura do opery Wesele Figara

• S. Prokofiew – I Symfonia Klasyczna, cz. 1

• R. Schumann – II Symfonia, cz. 2

• R. Strauss – Don Juan

4. Utwór a vista.


***

 

Dyrektor Filharmonii Opolskiej Przemysław Neumann ogłasza konkurs na stanowisko

muzyk solista, prowadzący grupę II skrzypiec (pełen etat).

Przesłuchania kandydatów odbędą się 22 września 2021 roku w siedzibie Filharmonii Opolskiej przy

ul. Krakowskiej 24.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym drogą elektroniczną

na adres filharmonia@filharmonia.opole.pl do dnia 15 września 2021 roku.

Materiały nutowe są dostępne na stronie www.filharmonia.opole.pl/przesluchania

Filharmonia Opolska zapewnia akompaniatora.

Filharmonia Opolska nie zwraca kosztów podróży.

Filharmonia Opolska zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.

Program przesłuchań (obowiązujące fragmenty utworów orkiestrowych są zaznaczone w materiałach nutowych):

1. W. A. Mozart – do wyboru Koncert G-dur KV 216, Koncert D-dur KV 218 lub Koncert A-dur KV 219

(cz. 1 – ekspozycja i kadencja)

2. Dowolnie wybrany koncert romantyczny (cz. 1 z kadencją)

3. Partie orkiestrowe:

• B. Bartok – Koncert na orkiestrę, cz. 5

• L. van Beethoven – VI Symfonia, cz. 4

• J. Brahms – I Symfonia, cz. 4

• J. Brahms – I Koncert fortepianowy, cz. 3

• A. Dworzak – Koncert wiolonczelowy, cz. 1

• F. Liszt – Symfonia Faustowska, cz. 2

• W. A. Mozart – Uwertura do opery Czarodziejski flet

• B. Smetana – Uwertura do opery Sprzedana narzeczona

• J. Strauss – Uwertura do operetki Zemsta nietoperza

• R. Strauss – Don Juan

4. Utwór a vista.