Nowości

 

Skrzypce >>> Katowice

 

 

FILHARMONIA ŚLĄSKA IM. HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO
OGŁASZA PRZESŁUCHANIA NA
ZASTĘPCĘ KONCERTMISTRZA ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Przesłuchania są trzyetapowe. Przesłuchania I i II ETAPU odbędą się 5 października 2021r. /wtorek/ o g. 13:30 w Sali kameralnej Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2.

· Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego (magister) w dniu przesłuchań;

· Kandydatom zostaną udostępnione drogą elektroniczną materiały orkiestrowe przesłuchań po przesłaniu zgłoszenia, jednak nie wcześniej niż 3 września 2021r.;

· Informacja o dopuszczeniu do przesłuchań zostanie podana do wiadomości kandydatów drogą elektroniczną (e-mail) do dnia 30 września 2021r.;

· Kandydaci zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności na przesłuchaniach do dnia 4 października 2021 do g. 10:00 (w formie pisemnej najlepiej drogą elektroniczną na podany w informacji o dopuszczeniu do przesłuchań e-mail);

· Wszyscy Kandydaci proszeni będą o obecność w siedzibie Filharmonii w dniu przesłuchania o g. 13:00 celem wylosowania numeru, który zdecyduje o kolejności przesłuchań;

· I ETAP przesłuchań odbywa się za kotarą;

· Filharmonia zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się wcześniejszych prób z pianistą);

· Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania;

· O zakwalifikowaniu do III ETAPU przesłuchań wraz z harmonogramem koncertów objętych III ETAPEM kwalifikacyjnym kandydaci zostaną poinformowani osobiście lub pisemnie drogą elektroniczną ;

· Rozstrzygnięcie III ETAPU konkursu nastąpi nie później niż 31 marca 2022 roku

· Wyłoniony drogą konkursu muzyk zostanie zatrudniony na cały etat w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Śląskiej na stanowisku zastępcy koncertmistrza Orkiestry Symfonicznej

· Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany terminu przesłuchania, odwołania lub unieważnienia przesłuchania bez podania przyczyny

Zgłoszenia wraz z CV uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne w tym skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje wraz z formularzem RODO prosimy przesyłać drogą elektroniczną na e-mail: agnieszka.zaak@filharmonia-slaska.eu wpisując w tytuł wiadomości PRZESŁUCHANIA NA ZASTĘPCE KONCERTMISTRZA ORKIESTRY SYMFONICZNEJ

Ww. dokumenty prosimy przesyłać w formie załączników (preferowany format pdf )

Ostateczny termin przesłania zgłoszeń: 2 września 2021r.

Etap I

1. J. S. Bach – dowolna Fuga lub Ciaccona ze zbioru Sonat i Partit na skrzypce solo

2. W.A. Mozart – Koncert skrzypcowy do wyboru:

· G-dur KV 216, I i II cz. z kadencją

· D-dur KV 218, I i II cz. z kadencją

· A-dur KV 219, I i II cz. z kadencją

3. Wybrana partia orkiestrowa z listy II etapu (komisja dokona wyboru w dniu przesłuchania).

Etap II

1. Koncert romantyczny - I cz. z kadencją spośród następujących:

J. Brahms – Koncert skrzypcowy D-dur op. 77

P. Czajkowski – Koncert skrzypcowy D-dur op.35

J. Sibelius – Koncert skrzypcowy d-moll op.47

2. Partie solo z następujących dzieł orkiestrowych:

L. van Beethoven – Missa Solemnis D-dur op. 123

N. Rimski - Korsakow – Szeherezada op. 35

R. Strauss – Also sprach Zarathustra op. 30

3. Fragmenty z podanych partii orkiestrowych:

J. Brahms – IV Symfonia e-moll op. 98 (początek cz. III i IV)

S. Prokofiew – Symfonia klasyczna op. 25 (początek cz. I i II)

W.A. Mozart – Symfonia nr 39 Es-dur (początek cz. IV)

R. Strauss – Don Juan op.20 (pierwsza strona)

L. van Beethoven – IV Symfonia B-dur op.60 (początek cz. IV)

Formularz RODO oraz Regulamin przesłuchań dostępny na stronie internetowej Filharmonii Śląskiej.