Nowości

 

Perkusja >>> Warszawa

 

For English scroll down

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko

MUZYK ORKIESTROWY – PERKUSJA - PEŁNY ETAT

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:

8 WRZEŚNIA 2021 g. 9:00 – I ETAP oraz 9 WRZEŚNIA 2021 – II ETAP

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 29 sierpnia 2021.

Wymagane jest doświadczenie w specjalności muzyk orkiestrowy perkusista. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora. Dopuszczane jest granie na własnych małych instrumentach (trójkąt, tamburyn, talerze, kastaniety).

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

WERBEL/SNARE DRUM

B. LYLOFF Etude nr 9 Arhus

N. RIMSKI-KORSAKOW Szeherezada,
Kaprys hiszpański

D. SZOSTAKOWICZ X Symfonia

S. PROKOFIEW Porucznik Kiże

M. RAVEL Alborada del Gracioso

B. BARTOK Koncert na orkiestrę

J. WILLIAMS Star Wars (część I - Fanfare)

TAMBURYN/TAMBURINO

I. STRAWIŃSKI Pietruszka

K. SZYMANOWSKI I Koncert skrzypcowy

E. CHABRIER España

A. DVOŘÁK Karnawał

G. BIZET Carmen – I i II suita

P. CZAJKOWSKI Kaprys włoski

KASTANIETY/CASTAGNETTS

M. RAVEL Alborada del Gracioso

N. RIMSKI-KORSAKOW Kaprys hiszpański

TRIANGIEL/TRIANGLE

F. LISZT I Koncert fortepianowy

J. BRAHMS IV Symfonia

DZWONKI/GLOCKENSPIEL

O. RESPIGHI Pinie rzymskie

P. DUKAS Uczeń czarnoksiężnika

C. DEBUSSY Morze

WIBRAFON/VIBRAPHONE

L. BERNSTEIN West Side Story (Cool)

J. WILLIAMS Escapades (Catch Me If U Can)

KSYLOFON/XYLOPHONE

G. GERSHWIN Porgy and Bess,
Amerykanin w Paryżu

I. STRAWIŃSKI Les Noces,
Pietruszka

M. RAVEL Moja matka gęś

Z. KODALY Suita z opery Háry János

W. LUTOSLAWSKI Koncert na orkiestrę

MARIMBA/MARIBAPHONE

K. PENDERECKI Concerto Grosso

GRAN CASSA

G. MAHLER III Symfonia

I. STRAWIŃSKI Święto wiosny (Taniec Ziemi)

I. STRAWIŃSKI Pietruszka (G.C.+A2)

PIATTI A2

P. CZAJKOWSKI IV Symfonia
Romeo i Julia

M. MUSORGSKI Noc na Łysej Górze

S. RACHMANINOW II Koncert fortepianowy

ZESTAW/DRUM KIT

L.BERNSTEIN West Side Story

MULTIPERCUSSION, UTWÓR Z AKOMPANIAMENTEM

I. STRAWIŃSKI Historia Żołnierza
(Triumfalny marsz diabła)

UWAGA:

Kandydaci, którzy przejdą do drugiego etapu przesłuchań będą proszeni o przygotowanie fragmentu utworu z akompaniamentem. Nuty tego utworu będą rozdawane dwie godziny przed rozpoczęciem drugiego etapu przesłuchań. Każdemu z uczestników przysługuje dziesięciominutowa próba z akompaniatorem.

Nuty wszystkich utworów będą dostępne w późniejszym terminie.

ZAŁĄCZNIKI:

Obowiązek informacyjny dla Kandydata

 

---

 

Warsaw Philharmonic announces AUDITIONS for the post of

ORCHESTRAL MUSICIAN – PERCUSSION (FULL-TIME)

Auditions have been scheduled for: 8th SEPTEMBER 2021 9AM – 1st stage

and 9th SEPTEMBER 2021 – 2nd stage

Persons interested in the auditions ought to submit their applications and artistic bios to: The Warsaw Philharmonic Office, room 109, or by post to the following address: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, Poland, by fax at (+48) 22 55 17 200, or by email to sekretariat@filharmonia.pl, not later than by 29th August 2021.

Orchestral experience (percussion) is obligatory. The Philharmonic reserves the right to select the candidates who will be invited to the auditions. Candidates qualified for the auditions will receive individual invitations including details. The Philharmonic provides an accompanist. Candidates can play on their own small instruments (triangle, tamburino, piatti, castagnetts).

Please copy the following clause into your application documents:

I hereby give consent for my personal data included in my job offer to be processed by Warsaw Philharmonic, 5 Jasna St., 00-950 Warsaw, Poland, for the purposes of recruitment in order to carry out the auditions. I am aware that I am entitled to withdrawing this consent at any date. I am aware that the withdrawal of my consent will not affect the lawfulness of the data processing that took place before such a withdrawal.

For more information, please contact: The Warsaw Philharmonic Office, phone no.: (+48) 22 55 17 103.

PROGRAMME FOR AUDITIONS:

WERBEL/SNARE DRUM

B. LYLOFF                  Etude nr 9 Arhus

N. RIMSKI-KORSAKOW Szeherezada,
Kaprys hiszpański

D. SZOSTAKOWICZ   X Symfonia

S. PROKOFIEW                      Porucznik Kiże

M. RAVEL                   Alborada del Gracioso

B. BARTOK                 Koncert na orkiestrę

J. WILLIAMS               Star Wars (część I - Fanfare)

TAMBURYN/TAMBURINO

I. STRAWIŃSKI                       Pietruszka

K. SZYMANOWSKI     I Koncert skrzypcowy

E. CHABRIER             España

A. DVOŘÁK                 Karnawał

G. BIZET                     Carmen – I i II suita

P. CZAJKOWSKI                    Kaprys włoski

KASTANIETY/CASTAGNETTS

M. RAVEL                  Alborada del Gracioso

N. RIMSKI-KORSAKOW         Kaprys hiszpański

TRIANGIEL/TRIANGLE

F. LISZT I Koncert fortepianowy

J. BRAHMS IV Symfonia

DZWONKI/GLOCKENSPIEL

O. RESPIGHI            Pinie rzymskie

P. DUKAS                  Uczeń czarnoksiężnika

C. DEBUSSY             Morze

WIBRAFON/VIBRAPHONE

L. BERNSTEIN                      West Side Story (Cool)

J. WILLIAMS              Escapades (Catch Me If U Can)

KSYLOFON/XYLOPHONE

G. GERSHWIN                     Porgy and Bess,
Amerykanin w Paryżu

I. STRAWIŃSKI                     Les Noces,
Pietruszka

M. RAVEL                  Moja matka gęś

Z. KODALY                Suita z opery Háry János

W. LUTOSLAWSKI Koncert na orkiestrę

MARIMBA/MARIBAPHONE

K. PENDERECKI                  Concerto Grosso

GRAN CASSA

G. MAHLER               III Symfonia

I. STRAWIŃSKI                     Święto wiosny (Taniec Ziemi)

I. STRAWIŃSKI Pietruszka (G.C.+A2)

PIATTI A2

P. CZAJKOWSKI                  IV Symfonia
Romeo i Julia

M. MUSORGSKI Noc na Łysej Górze

S. RACHMANINOW II Koncert fortepianowy

ZESTAW/DRUM KIT

L.BERNSTEIN                       West Side Story

MULTIPERCUSSION, UTWÓR Z AKOMPANIAMENTEM

I. STRAWIŃSKI       Historia Żołnierza
(Triumfalny marsz diabła)

ATTENTION:

Candidates who get to the second stage of the auditions will be asked to prepare a fragment of the piece with accompaniment. The notes of this piece will be distributed two hours before the beginning of the second stage of auditions. Each candidate is entitled to a ten-minute rehearsal with an accompanist.

The scores of all pieces will be available at a later date.

ATTACHEMENTS:

 

INFORMATION OBLIGATION FOR CANDIDATES