Nowości

 

Fagot >>> Wrocław

 

 

NFM Filharmonia Wrocławska

ogłasza przesłuchania na zastępstwo w grupie fagotów w sezonie 2021/2022:

I fagot ze zmianą na II fagot

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym przyjmowane będą do 6 sierpnia 2021 r. pod adresem: przesluchania.orkiestra@nfm.wroclaw.pl

W tytule maila prosimy o wpisanie:

Przesłuchania do NFM Filharmonii Wrocłwskiej, fagot.

Przesłuchania odbędą się 25 sierpnia 2021 r. w sali kameralnej Narodowego Forum Muzyki przy pl. Wolności 1 we Wrocławiu. Osoby zakwalifikowane do przesłuchań otrzymają indywidualne zaproszenie zawierające szczegółowe informacje dotyczące egzaminu oraz skany wymaganych studiów orkiestrowych.

Organizator przesłuchań zapewnia akompaniatora (nie przewiduje się wcześniejszych prób z pianistą).

Program:

I etap (za kotarą)

W.A. Mozart Koncert fagotowy B-dur KV 191: części I i II (bez kadencji)

wybrane studia orkiestrowe*

II etap

wybrane studia orkiestrowe*

*studia orkiestrowe wymagane w etapach I i II:

W.A. Mozart Uwertura do opery Wesele Figara KV 492

L. van Beethoven IV Symfonia B-dur op. 60 (część IV)

N. Rimski-Korsakow Szeherezada – suita symfoniczna op. 35 (część II: solo i kadencje)

M. Ravel Koncert fortepianowy G-dur (części III; prosimy o wykonanie obu głosów jednym ciągiem)

M. Ravel Bolero

D. Szostakowicz IX Symfonia Es-dur op. 70 (części IV i V)

P. Czajkowski IV Symfonia f-moll op. 36 (część II)

P. Czajkowski VI Symfonia h-moll op. 74 „Patetyczna” (części I i IV)

III etap

Współpraca z NFM Filharmonią Wrocławską przy 2 zaproponowanych przez Narodowe Forum Muzyki koncertach.