Nowości

 

Altówka >>> Wrocław

 

 

NFM Orkiestra Leopoldinum | przesłuchania na stanowisko altowiolisty

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego ogłasza przesłuchanie na stanowisko altowiolisty NFM Orkiestry Leopoldinum

Przesłuchania odbędą się 15 października 2021 r. o godz. 10:30 w Sali Czerwonej w siedzibie Narodowego Forum Muzyki przy pl. Wolności 1, we Wrocławiu.

Program przesłuchania:
I etap:
C. Stamitz Koncert D-dur (cz.I z kadencją i cz. II bez kadencji)
lub
F.A. Hoffmeister Koncert D-dur (cz.I z kadencją i cz.II bez kadencji)

Oraz studia orkiestrowe:
G. Bacewicz Koncert – numery: 7 - 12
A. Berg Lyrische Suite, Presto delirando takty 1-29, Allegro misterioso takty 1- 30
P. Czajkowski Serenada op.48. cz. I, od litery D do F i cz II, Walc D do F
J. Suk Serenada, Allegro giocoso, od początku do litery G
E. Grieg Suita Z czasów Holberga, Rigaudon - solo od początku do litery U

II etap – jeden z koncertów do wyboru:
W. Walton Koncert na altówkę cz.I
B. Bartók Koncert na altówkę, op.posth.  cz.I
P. Hindemith Koncert na altówkę op.36 nr 4 cz.I
K. Penderecki Koncert na altówkę

Organizator zapewnia akompaniatora wyłącznie w dniu przesłuchania.
Szczegóły harmonogramu przesłuchania zostaną przekazane kandydatom po zamknięciu listy.

W zależności od liczby chętnych NFM zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie tylko wybranych kandydatów.

Zainteresowanym osobom oferujemy:
•    stabilną pracę w renomowanej instytucji kultury w profesjonalnym zespole pod dyrekcją światowej sławy artysty Josepha Swensena,
•    współpracę z wybitnymi dyrygentami i solistami,
•    możliwość uczestniczenia w wielu ciekawych projektach, festiwalach, prawykonaniach,
•    możliwość rozwoju zawodowego poprzez wykonywanie różnorodnego repertuaru muzyki kameralnej (od baroku po dzieła współczesne),
•    udział w tworzeniu wyjątkowego miejsca – Narodowego Forum Muzyki.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje lub umiejętności.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać drogą mailową na adres: przesluchania.leopoldinum@nfm.wroclaw.pl z dopiskiem „altówka Leopoldinum” do 24.09.2021r.

Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez rok od zakończenia niniejszej rekrutacji.”

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.