Nowości

 

Filharmonia Krakowska

 

 

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie 
ogłasza przesłuchania na następujące instrumenty

Skrzypce tutti
Skrzypce II solo
Altówka tutti
Altówka solo
Wiolonczela tutti
Kontrabas tutti
Flet solo
Obój solo
Obój solo/ Rożek angielski
Klarnet solo
Klarnet solo/ Es klarnet/ Basklarnet
Fagot solo
Fagot solo/ Kontrafagot
Waltornia solo
Trąbka solo
Puzon solo
Puzon solo/ Puzon basowy
Tuba solo
Kotły solo/ Perkusja

Termin przesłuchań: między 30 sierpnia a 7 września 2021 roku, od godz. 13:00
30-31.08 kotły/ perkusja, puzon, fagot, waltornia
1.09 altówka
2.09 wiolonczela, kontrabas, tuba
3.09 flet, obój, klarnet, trąbka
6.09 -7.09 skrzypce

Miejsce: siedziba Filharmonii im. K. Szymanowskiego w Krakowie, ul. Zwierzyniecka 1, Sala Koncertowa Filharmonii

Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 15 sierpnia 2021 roku (do godz. 23:59). Zgłoszenia przesłane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu motywacyjnego) w formie plików PDF na adres: fk@filharmonia.krakow.pl. Prosimy, by w nazwach plików znalazło się imię i nazwisko aplikanta oraz rodzaj dokumentu (CV/list motywacyjny). Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

Wymagany program przesłuchań:

Przesłuchania podzielone są na dwa etapy. Szczegółowe wymagania repertuarowe dla poszczególnych instrumentów dostępne są w oddzielnych plikach do pobrania.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy jedynie drogą mailową, zgłoszenia prosimy kierować wyłącznie na podany adres e-mail

Filharmonia  im. Karola Szymanowskiego, z siedzibą w Krakowie, zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej: RODO) informuje, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie adres: ul. Zwierzyniecka 1, mail: fk@filharmonia.krakow.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie jest Agnieszka Domagała, e-mail: iod@filharmonia.krakow.pl

3.Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko pracownik obsługi technicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. na podstawie zgody.

4.Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające oraz podmioty upoważnione z przepisu prawa.

5.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia rekrutacji, gdyż   w przypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną, możliwe jest zatrudnienie kolejne osoby spośród najlepszych kandydatów lub do momentu cofnięcia zgody.

6.Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych z dnia 27.04.2016 r.

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych będzie skutkować brakiem uczestnictwa w procesie rekrutacji.

9.Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowaniu, w tym profilowaniu.

Pliki do pobrania