Nowości

 

Altówka >>> Warszawa

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 22 sierpnia 2021.

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko muzyk orkiestrowy tutti – altówka (pełny etat).
Przewidywany termin przesłuchań: 7 września 2021 – I etap oraz 8 września 2021 – II etap.

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2021.

Więcej informacji - w tym program do przesłuchań - w załączonym poniżej dokumencie.

2021 3 fil nar ii altowka ogloszenie

021 3 fil nar ii altowka ogloszenie-eng-002-