Nowości

 

Wiolonczela >>> Łódź

 

 

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zaprasza do udziału w przesłuchaniu na stanowiska:

muzyk orkiestry – wiolonczela – pierwszy głos,

Termin przesłuchania: 14.09.2021 r. od godz. 10.00

Miejsce przesłuchania:

Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź,

wejście od ul. Jaracza – sala prób orkiestry.

 


Kandydatów prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres:

 

przesluchania@teatr-wielki.lodz.pl

 

z tematem wiadomości: WIOLONCZELA – PRZESŁUCHANIE – PIERWSZY GŁOS

Zgłoszenie powinno zawierać CV Kandydata wraz z danymi kontaktowymi i klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.

Teatr nie zwraca kosztów przejazdu ani kosztów pobytu podczas przesłuchań.
Kolejność udziału Kandydatów zostanie wylosowana przed rozpoczęciem przesłuchania.
Teatr nie zapewnia pianisty do przesłuchania.

W sprawie szczegółów dotyczących przesłuchania (w tym materiałów nutowych) prosimy o kontakt z działem organizacji pracy artystycznej pod adresem:

 

koordynacja@teatr-wielki.lodz.pl

 


Kandydaci przystępując do udziału w przesłuchaniu wyrażają zgodę na nagrywanie przesłuchania dla celów postępowania konkursowego.
Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji, kiedy żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań oraz prawo do odwołania przesłuchania bez podawania przyczyny.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 08.09.2021 r. do godz.12.00

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Teatr Wielki w Łodzi jest dostępna na stronie internetowej Teatru: www.operalodz.com

(w zakładce Dane Osobowe)

Program przesłuchania: pierwszy głos

Etap I (za kotarą)

1. J. Haydn- 1 część z kadencją (Gendron)

2. Wybrane orkiestrówki

Etap II (jawny)

1. A. Dvořak lub R. Schumann - Koncert wiolonczelowy 1 część

2. Wybrane orkiestrówki

3. Czytanie nut a vista

ORKIESTRÓWKI

1. P. Tchaikovsky- Onegin- 1 Akt nr.8 oraz nr 10

2. G.Verdi- Missa da Requiem nr. 3 Offetorium

3. G. Bizet- Carmen

4. G.Verdi - Rigoletto

5. G. Puccini - Tosca- III akt, solo

6. G. Rossini - William Tell

7. W.A. Mozart- Don Giovanni 1 Akt, Finale

8. G. Verdi- Don Carlos- 3 Akt. Nr.10