Nowości

 

Altówka >>> Gdańsk

 

 

Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku
Informuje o naborze na stanowisko muzyka orkiestrowego:

 

altówka, I głos prowadzący

(nazwa instrumentu, głos)

Miejsce pracy: Gdańsk


I. Nazwa i adres jednostki: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, ul. Ołowianka 1,80-751 Gdańsk

II. Stanowisko: muzyk orkiestrowy (instrument i głos) altówka, I głos prowadzący

Wymiar etatu: 1,0 etatu

III. Termin przesłuchania: 27.09.2021 (poniedziałek)
Miejsce przesłuchania: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fr. Chopina w Gdańsku, Sala kameralna
Godzina przesłuchania: godz. 13:00

IV. Program przesłuchań:

ETAP I:

Literatura:

Utwór z akompaniamentem fortepianu:

F. A. Hoffmeister Koncert D, cz. I z kadencją

Lub

C. Stamitz Koncert D, z kadencją P. Klengel

Partie orkiestrowe:

F. Mendelssohn-Bartholdy „Sen nocy letniej” – scherzo, t. 70-93, t. 233-254

E. Grieg Poranek z suity “Per Gynt” litera „A” – drugi takt litery „C”

ETAP II:

Pierwsza część koncertu:

W. Walton – Koncert altówkowy

Lub

B. Bartok – Koncert

Lub

P. Hindemith – “Der Schwanendreher”

Literatura orkiestrowa:

W. A. Mozart – Symfonia nr 41, cz. IV: t.19-56,t.173-219

P. Czajkowski – Symfonia nr 6, I cz., t. 19-62;

M. Ravel – Suita „Daphnis et Chloe” nr. 212-221 (górny system);

D. Szostakowicz – Symfonia nr 5, cz. I fragment nr 15-17

R. Strauss „Don Junan” fragmenty;

L. van Beethoven - Symfonia nr 5, cz. II, t. 1-37; t. 48-59

G. Mahler - Symfonia nr 1, cz. I – 14 t. przed nr 45 – drugi t. po numerze 46

Partie solowe:

M. Ravel Suita „Moja matka gęś” - Solo

C. M. von Weber „Wolny Strzelec” Romans I Aria - solo

G. Enescu – Rapsodia Rumuńska nr 1 - solo

G. Puccini – Intermezzo z 3 aktu „Manon Lescaut” - solo

A. Ginastera – Wariacja nr 5 z wariacji na orkiestrę - solo

Czytanie „A VISTA”

V. Niezbędne wymagania formalne od kandydatów:

· doświadczenie zawodowe na stanowisku muzyka orkiestrowego.

· wykształcenie kierunkowe.

VI. Wymagane dokumenty:

· kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w języku polskim i angielskim (wzory kwestionariuszy znajdują się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku),

· list motywacyjny w języku polskim i angielskim,

· kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

· kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy oraz inne dokumenty potwierdzające staż pracy,

· oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. (oświadczenie znajduje się na stronie internetowej BIP Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku).

VII. Termin złożenia dokumentów: 19.09.2021

Przesłuchanie w pierwszym etapie ma charakter anonimowy (za kotarą). Drugi etap przesłuchania będzie odbywał się bez kotary. Regulamin przesłuchania dostępny jest na stronie www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

Materiały nutowe można pobrać on-line (www.filharmonia.gda.pl w zakładce aktualności, dostępne są również w Biurze Koncertowym PFB 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 1;
e-mail: koncerty@filharmonia.gda.pl

Dokumenty można złożyć: pocztą lub osobiście na adres Polska Filharmonia Bałtycka,
ul. Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk

(decyduje data stempla pocztowego)

lub na adres e-mail: hr@filharmonia.gda.pl

Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie możliwość kontaktu

tylko z wybranymi kandydatami.