Nowości
 

Dyrygentura >>> Warszawa

 

 

Dyrekcja Filharmonii Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrygenta-Asystenta Dyrektora Chóru Filharmonii Narodowej Bartosza Michałowskiego w sezonie 2019/2020 z możliwością przedłużenia na kolejny sezon.

W konkursie mogą wziąć udział dyrygenci polscy, posiadający dyplom ukończenia wyższej uczelni muzycznej na kierunku dyrygentura chóralna lub dyrygentura symfoniczna (należy wykazać doświadczenie w pracy z chórem), urodzeni po 20 października 1984 roku.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 20.10.2019, 23:59.

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej.

Na adres: msikora@filharmonia.pl należy przesłać:

Życiorys artystyczny

Od jednego do trzech nagrań wideo z koncertu i/lub próby z chórem (link)

Podpisane i zeskanowane zgłoszenie udziału oraz oświadczenie (RODO)

 

Na podstawie przesłanych materiałów zostanie wyłoniona grupa kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na przesłuchania. Dyrygenci dopuszczeni do przesłuchań zostaną poinformowani drogą elektroniczną do 25.10.2019.

ETAP I - 6 listopada 2019 (maksymalnie 8 uczestników)

1. Próba z zespołem kameralnym [20 minut]

Utwór nieznany zespołowi. Kandydat otrzyma partyturę godzinę przed próbą.

2. Rozmowa

ETAP II - 7 listopada 2019 (maksymalnie 4 uczestników)

Próba tutti [20 minut]

Krzysztof Penderecki, Missa Brevis - kandydat zostanie poproszony o pracę nad

wskazanym fragmentem utworu.

Filharmonia Narodowa nie zapewnia zakwaterowania oraz nie zwraca kosztów podróży.

 

Bliższych informacji dotyczących konkursu udziela:

Michał Sikora

Doradca Dyrektora Artystycznego

msikora@filharmonia.pl

T. 22 5517104

Obowiązek informacyjny – RODO: https://bit.ly/2nlro13