Nowości
 

Trąbka >>> Warszawa POSI

 

 

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia
na stanowisko:

TRĄBKA

Termin przesłuchań: 21 października 2019 r.

Miejsce przesłuchań: Warszawa, Zespół Szkół im. inż. S. Wysockiego d. „Kolejówka”, ul. Szczęśliwicka 56

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować:

· umowę o pracę

· atrakcyjne wynagrodzenie

· pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów

· szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową
LINK DO REJESTRACJI: https://bit.ly/2lSyTLU

Do zgłoszenia należy dołączyć:

· życiorys w języku polskim

· podpisane oświadczenie /do pobrania/

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17 października 2019 r.

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Zasady przesłuchań: Zasady przesluchan_21_10_2019
Oświadczenie: Oswiadczenie
Program: Program 21_pazdz_2019
Nuty: zostaną udostępnione wkrótce