Nowości
 

Waltornia >>> Jelenia Góra

 

 

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

muzyk solista I głos w sekcji waltorni

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 25.09.2019 roku na godz. 13.00 w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

1. Program przesłuchań:

ETAP I

1) W.A.Mozart, pierwsza część jednego z koncertów:

Nr 2. KV 417

Nr 4. KV 495 (z kadencją)

2) R. Strauss, pierwsza część jednego z koncertów

Nr 1.

Nr 2.

ETAP II

1) Partie orkiestrowe

L. v Beethoven – VII symfonia, część I od t.89 do 101, oraz od t.438 do końca.

A. Dvorak – IX symfonia, część III Scherzo od t.260 do 280, oraz część IV

od t.267 do 275

P. Czajkowski – V symfonia, część II, solo do t.28

R. Strauss – Till Eulenspiegel, wstęp do nr. 1, oraz od nr. 37 do 38

M. Ravel – Bolero t.149 do 164

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

2. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny oraz CV,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

3. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

- dokumenty proszę składać do dnia 23.09.2019 r. na adres email:

kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia

Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

- dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

- dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.

4. Materiały do pobrania:

- nuty materiałów orkiestrowych dostępne na stronie www.imslp.org

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.