Nowości
 

Wokal >>> Bydgoszcz

 

 

Opera Nova w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko artysty chóru. Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia artystycznego i zawodowego. Preferowane głosy męskie (tenory, basy) i głosy żeńskie (mezzosoprany).

Opera Nova zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Kandydaci zobowiązani będą zaprezentować arię lub pieśń z akompaniamentem fortepianu.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze Nova, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl

do dnia 05.09.2019 r.

Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2018 r., poz. 1000/.