Nowości
 

Waltornia >>> Warszawa RZAWP

 

Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego
ogłasza nabór na stanowisko:

MUZYK ORKIESTROWY – INSTRUMENTALISTA W SPECJALNOŚCI
– WALTORNIA

Przesłuchania kandydatów:

–  Przesłuchania kandydatów odbędą się 16 września 2019 roku od godziny 10.00 w siedzibie Zespołu przy ul. Kredytowej 7, w Warszawie.

–  Kandydatów obowiązuje piętnastominutowy program dowolny oraz sprawdzenie umiejętności czytania nut a vista.

–  Zespół nie zapewnia akompaniatora oraz nie zwraca kosztów podróży ani zakwaterowania.

Prosimy o przygotowanie następujących dokumentów:

1) CV z danymi kontaktowymi

· W CV proszę zawrzeć oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją dla  Pracowników Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego Dotyczącą Ochrony Danych Osobowych i wyrażam zgodę na zawarte w niej treści” (Tutaj znajdą Państwo treść Informacji – proszę się koniecznie zapoznać),

· Proszę wybrać jeden z poniższych wariantów zgody na przetwarzanie danych osobowych i zamieścić go w przesyłanym CV.

o Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, (zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych; tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Po przeprowadzeniu rekrutacji dostarczone dokumenty będą podlegały niezwłocznemu zniszczeniu. LUB

o Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji nie dłużej jednak niż 12 miesięcy od daty złożenia niniejszej aplikacji, (zgodnie z ustawą  o ochronie danych osobowych; tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

2) Kwestionariusz Osobowy dla kandydata na pracownika (formularz do pobrania)

Zainteresowanych pracą w RZAWP  proszę o przesłanie dwóch powyższych dokumentów do 10 września br. na adres:rzawp.kancelaria@ron.mil.pl
w tytule maila proszę wpisać „praca waltornista”

W przypadku dodatkowych pytań proszę się kontaktować z:
Kierownikiem Muzycznym RZAWP panem Grzegorzem Mielimąką
tel. 261-879-291

SZCZEGÓŁY