Nowości
 

Skrzypce >>> Wrocław

 

 

Przesłuchanie do grupy II skrzypiec

Dyrekcja Opery Wrocławskiej ogłasza przesłuchanie do orkiestry do grupy II skrzypiec

1. Program solowy:
1) W.A. Mozart - Koncert skrzypcowy do wyboru spośród KV216, KV218
lub KV219 (ekspozycja z 1części i kadencja)
2. Fragmenty orkiestrowe
a) P. Mascagni „Cavalleria Rusticana” - Intermezzo
b) S. Moniuszko – „Halka” Tańce góralskie od 35 do 38 (II skrzypce)
c) G. Bizet ,,Carmen” Wstęp

d) S. Prokofiew ,,Romeo i Julia” nr6 ,,The Fight”

e) L. van Beethoven ,,Fidelio” nr 7

f) W.A Mozart ,,Die Zauberflöte”, KV 620 Wstęp

Materiały orkiestrowe zostaną udostępnione przez inspektora orkiestry.

Przesłuchanie odbędzie się 07.09.2019r o godzinie 14.00 w budynku Opery Wrocławskiej

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym prosimy kierować do inspektora orkiestry na adres:
wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl, tel. +48 501 313 254


The Director of the Wrocław Opera invites candidates to an audition for the position of Violin (tutti):

1. Solo programme:
W.A. Mozart - Violin concerto to choose from KV216, KV218 or KV219 (exposition of the 1st movement + cadenza)
2. The orchestral excerpts
a) P. Mascagni „Cavalleria Rusticana” - Intermezzo
b) S.Moniuszko – „Halka” „Highlanders' Dances” from 35 to 38 (2nd violin)
c) G. Bizet ,,Carmen” Ouverture

d) S. Prokofiew ,,Romeo and Julia” nr 6 ,,The Fight”

e) L. van Beethoven ,,Fidelio” nr 7

f) W.A Mozart ,,Die Zauberflöte”, KV 620 Ouverture

Materials will be made available by the orchestra inspector

The audition will take place on 07 of September 2019 at 14.00 at the Wrocław Opera.

Please send your artist CV to the orchestra inspector to
wiktor.rakowski@opera.wroclaw.pl, tel. +48 501 313 254