Nowości
 

Wiolonczela >>> Warszawa POSI

 

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus Im. Jerzego Semkowa

ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia
na stanowiska:

WIOLONCZELE TUTTI
SKRZYPCE TUTTI
ALTÓWKI TUTTI

Terminy przesłuchań:
16 września 2019 – WIOLONCZELE TUTTI
30 września 2019 – SKRZYPCE TUTTI
30 września 2019 – ALTÓWKI TUTTI

Miejsce przesłuchań:
Warszawa, Zespół Szkół im. inż. S. Wysockiego d. „Kolejówka”, ul. Szczęśliwicka 56

 

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować:

· umowę o pracę

· atrakcyjne wynagrodzenie

· pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów

· szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl/przesluchania) wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.plw nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2019 r.

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest załączenie do dokumentacji poniższej informacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Do pobrania:
Zasady przesłuchań: ZASADY_PRZESŁUCHAŃ
Program: Program_16_30_września_2019
Karta zgłoszeniowa: KARTA ZGŁOSZENIOWA

Nuty:
Wiolonczela
Skrzypce
Altowka

 

https://sinfoniaiuventus.pl/kontrabas-tutti-skrzypce-tutti-altowki-tutti-terminy-przesluchan-16-i-30-wrzesnia-2019-r/