Nowości
 

Waltornia >>> Kraków

 

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko

muzyk orkiestrowy – 2,4 waltornia (zastępstwo)

Przesłuchania odbędą się 1 października 2019 roku (wtorek) o godz. 13:30. Miejsce przesłuchań zostanie podane w późniejszym terminie

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: fk@filharmonia.krakow.pl do dnia 24 września 2019 roku (wtorek).

WYMAGANY PROGRAM PRZESŁUCHAŃ:

Utwory obowiązkowe:

W. A. Mozart – Koncert nr 3 Es-dur KV 447 (I część z kadencją)

H. Neuling – Bagatela

Literatura orkiestrowa:

W. A. Mozart – Symfonia A dur KV 201 cz. 3 Menuet; cz. 4 (2 waltornia)

L. van Beethoven – VII Symfonia A dur op. 92, cz.1 (2 waltornia)

L. van Beethoven – VIII Symfonia F dur op. 93, cz. 3 (2 waltornia)

L. van Beethoven – IX Symfonia d moll, op. 125 cz. 3 (4 waltornia)

J. Brahms - Wariacje na temat Haydna op. 56 (2 waltornia)

D. Szostakowicz - V Symfonia d moll op. 47 (2 waltornia)

R. Strauss - Don Quixote op. 35 (4 waltornia)

R. Strauss – Życie bohatera op. 40 (2 waltornia)

G. Mahler – 3 Symfonia d moll (2 waltornia)

Partie orkiestrowe – czytanie a vista

 

Szczegółowy program partii orkiestrowych oraz komplet materiałów nutowych zostanie przesłany drogą elektroniczną wszystkim kandydatom, którzy nadeślą zgłoszenia.

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy jedynie drogą mailową, zgłoszenia prosimy kierować wyłącznie na podany adres e-mail.

Prosimy o załączenie w zgłoszeniach następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (RODO).

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego, z siedzibą w Krakowie, zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie adres: ul. Zwierzyniecka 1, telefon: +48 12 619 87 21, +48 12 422 94, 77+48 12 429 14 38, mail: fk@filharmonia.krakow.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie jest Agnieszka Domagała, e-mail: iod@filharmonia.krakow.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

4. Odbiorcami danych będą osoby upoważnione przez administratora, podmioty przetwarzające oraz podmioty upoważnione z przepisu prawa;

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od otrzymania zgłoszenia;

6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia ochrony danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych będzie skutkować brakiem uczestnictwa w procesie rekrutacji;

9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.