Nowości
 

Obój >>> Katowice

 

 

 

Przesłuchania na stanowisko muzyka oboisty

Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

Przesłuchania odbędą się 30 września 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 10.00 w sali kameralnej Filharmonii Śląskiej w Katowicach przy ul. Sokolskiej 2.

· Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest posiadanie wyższego wykształcenia muzycznego lub statusu studenta studiów muzycznych;

· Komisja zakwalifikuje kandydatów do przesłuchań na podstawie nadesłanych zgłoszeń;

· Informacja o zaproszeniu do przesłuchań oraz ich kolejności zostanie podana do wiadomości kandydatów drogą elektroniczną lub telefonicznie;

· Filharmonia zapewnia akompaniatora;

· Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i zakwaterowania;

· Filharmonia zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny;

· Wyłoniony drogą konkursu muzyk zostanie zatrudniony na cały etat w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Śląskiej

Zgłoszenia wraz z CV, uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne, z dopiskiem na kopercie „PRZESŁUCHANIA OBÓJ” należy składać osobiście lub listownie na adres:

Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego, ul. Sokolska 2, 40-084 Katowice

Ostateczny termin dostarczenia zgłoszeń: 10 września 2019r.

Program przesłuchań obejmuje wykonanie następujących pozycji:

ETAP I

· W. A. Mozart - Koncert C-dur KV. 314 cz. I i II (bez kadencji)

ETAP II

Partie orkiestrowe:

· G. Rossini – Uwertura do opery Włoszka w Algierze

· L. van Beethoven – III Symfonia Es-dur op. 55 Eroica

· J. Brahms – Koncert skrzypcowy D-dur op. 77

· P. Czajkowski – IV Symfonia f-moll op. 36 cz. II i III

· M. Rimski-Korsakow – Suta symfoniczna Szeherezada

· M. Ravel – Le tombeau de Couperin

· J. Brahms – I Symfonia c-moll op. 68

Zestaw partii orkiestrowych – do pobrania ze strony
www.filharmonia-slaska.eu

Dodatkowych informacji udziela biuro koncertowe Filharmonii Śląskiej

tel. 32 351 17 19; e-mail: agnieszka.zaak@filharmonia-slaska.eu

SZCZEGÓŁY