Nowości
 

Skrzypce >>> Bydgoszcz

 

FILHARMONIA POMORSKA IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W BYDGOSZCZY

PRZESŁUCHANIE DO GRUPY

I skrzypce – tutti

Orkiestry Kameralnej Capelli Bydgostiensis odbędą się 26 września 2019 r. (czwartek) o godz. 1330 w sali kameralnej Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

Osoby zainteresowane prosimy o składanie do 09 września 2019 r. w formie pisemnej w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6

lub na mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym  i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów. Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

I Etap

J.S. Bach : Sonaty i Partity na skrzypce solo – do wyboru

1. Sonata nr 1 g-moll  BWV 1001 Adagio Fuga-Allegro

2. Partita nr 2 d-moll  BWV 1004 Chacconne lub Sarabande Gigue

W. A. Mozart : Pierwsza część koncertu na skrzypce i orkiestrę (z kadencją) do wyboru:

1. Koncert nr. 4  D-dur  KV 218

2. Koncert nr. 5  A-Dur  KV 219

II Etap

1. F. HändelOratorium „Mesjasz” Aria nr 16 Rejoice Greatly

2. W. A. Mozart – Symfonia nr 39 cz. IV

3. P. CzajkowskiSerenada cz. I  Allegro

4. A. Schönberg – ‚Verklärte Nacht’”