Nowości
 

Wokal >>> Białystok

 

 

CASTING DO SPEKTAKLU „JESUS CHRIST SUPERSTAR”

Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku
ogłasza

casting do musicalu

ANDREW LLOYDA WEBBERA

„JESUS CHRIST SUPERSTAR”

Premiera: 29 lutego 2020 r.

Reżyseria i inscenizacja: Jakub Wocial, Santiago Bello (choreografia)
Kierownictwo muzyczne: Jan Stokłosa

Poszukujemy solistów do następujących ról:

JEZUS
(wiek min. 26 lat)

Utwory obowiązujące na przesłuchaniu:
Gethsemane: Powiedzieć jedno chcę / I only want to say
Jerozolima / Poor Jerusalem

JUDASZ
(wiek min. 26 lat)

Utwory obowiązujące na przesłuchaniu:
Przenika myśli me / Heaven on their minds
Śmierć Judasz / Judas Death
Superstar / Superstar

Zgłoszenia prosimy wysłać drogą e-mailową na adres: przesluchania@oifp.eu najpóźniej do dnia 18 września 2019 do g. 12.00. Do zgłoszenia prosimy dołączyć CV artystyczne ze zdjęciem zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (prosimy wysyłać pliki PDF wraz z zawartym w CV zdjęciem; prosimy nie wysyłać zdjęć jako osobnych plików JPG).

Po wysłaniu zgłoszenia, kandydat otrzyma informację zwrotną dotyczącą szczegółów castingu oraz materiały niezbędne do przygotowania roli (najpóźniej do 30 lipca 2019 r.).
Opera i Filharmonia Podlaska zapewnia akompaniatora podczas przesłuchań. Możliwa jest prezentacja z własnym akompaniatorem.
Opera i Filharmonia Podlaska zapewnia sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Termin castingu:
23.09.2019

Spektakle odbywały się będą w marcu i kwietniu 2020 r.

Informujemy o nagrywaniu przesłuchań (rejestracji obrazu i dźwięku), na co kandydat wyraża automatycznie zgodę przesyłając dokumenty do naboru.

Do zgłoszenia należy dołączyć poniższe oświadczenie Kandydata:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie aplikacyjnej, przez Operę i Filharmonię Podlaską – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, 15-406 Białystok, ul. Odeska 1, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę, oraz wyrażam zgodę na rejestrację obrazu i dźwięku mojej prezentacji przez ww. podmiot podczas przesłuchań.
Brak złożenia przez kandydata powyższego oświadczenia skutkować będzie pominięciem przez Operę takiego zgłoszenia w przedmiotowym procesie rekrutacji.


Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku:
• zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty,
• wymaga, aby dokumenty sporządzone w języku obcym zawierały tłumaczenie w języku polskim,
• informuje, że nadesłanych dokumentów aplikacyjnych nie zwraca.

SZCZEGÓŁY