Nowości
 

Skrzypce >>> Szczecin

 

 

Filharmonia Szczecińska

Dorota Serwa Dyrektor

Rune Bergmann Dyrektor Artystyczny ogłaszają przesłuchanie na


SKRZYPCE - TUTTI

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę / umowa zastępstwo / średnie wynagrodzenie: informacja mailowa na życzenie

Termin przesłuchania: 25 września 2019 roku (środa) o godz. 14.00

Miejsce przesłuchania: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie

Program przesłuchań:

1. ETAP – ZA KOTARĄ

PROGRAM SOLO:

1. W.A. Mozart – I część koncertu z kadencją – do wyboru:

· III Koncert G-dur KV 216

· IV Koncert D-dur KV 218

· V Koncert A-dur KV 219

2. Utwór o charakterze wirtuozowskim ( z wyjątkiem kaprysów i części koncertów)

WYJATKI ORKIESTROWE

1. W. A. Mozart - Symfonia 39, Es-dur, KV 543 (głos II skrzypiec)

- IV część - od początku do repetycji (takt 104)

2. R. Schumann – Symfonia nr 2, C-dur, op. 61 (głos I skrzypiec)

- Scherzo - Allegro vivace scherzo – od początku do TRIO

2. ETAP – BEZ KOTARY

WYJĄTKI ORKIESTROWE:

1. M. Karłowicz - Stanisław i Anna Oświecimowie (głos II skrzypiec)

- od początku do numeru 2

2. J. Brahms - Symfonia nr 4, e-moll, op. 98 (głos I skrzypiec)

- III część - Allegro giocoso: od początku do litery B oraz od litery H do taktu 357

3. B. Bartok - Concerto for orchestra (głos I skrzypiec)

- V część - Finale: od Presto numer [8] (górny sysytem) do numeru [148]

 

Filharmonia zapewnia akompaniatora.

Po zakończeniu procesu rekrutacji i wyborze najlepszego kandydata, zostanie zawarta umowa
o pracę.

Szczegółowe informacje (w tym materiały nutowe do pobrania) dostępne na stronie: www.filharmonia.szczecin.pl w zakładce praca.

Niezbędne wymagania:

Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku instrumentalistyka, specjalność: gra na instrumencie (skrzypce).

W zamian oferujemy:

ü Możliwość uczestniczenia w nowatorskich projektach realizowanych przez Filharmonię im. M. Karłowicza w Szczecinie , w tym obejmujące wydawnictwa muzyczne;

ü Możliwość rozwoju zawodowego poprzez dostęp do nowoczesnej i bardzo dobrze wyposażonej Fonoteki,
w której istnieje możliwość:

- odsłuchania przez muzyków w komfortowych warunkach, na profesjonalnym sprzęcie światowych
wydawnictw muzycznych oraz swoich koncertów emitowanych przez filharmonię,

- doskonalenia umiejętności z obsługi programów do edycji nut,

- zapoznania się z literaturą fachową;

ü Pracę w profesjonalnym zespole, w przyjaznej atmosferze;

ü Komfortowe warunki pracy w nowoczesnym gmachu szczecińskiej filharmonii, wyróżnionym
wieloma nagrodami m.in. Główną Nagrodą Unii Europejskiej im. Miesa van der Rohe 2015
dla współczesnej architektury;

ü Szeroki pakiet świadczeń socjalnych m.in. dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej
i sportowo-rekreacyjnej, zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe, prywatną opiekę medyczną
w Centrach Medicover w Polsce;

ü Dodatkowo oferujemy w atrakcyjnych cenach: prywatną opiekę medyczną w Centrach Medicover
w Polsce dla członków rodzin pracowników oraz pakiety sportowe OK System.

Warunki aplikowania:

Wymagane dokumenty:

ü Życiorys artystyczny,

ü List motywacyjny,

ü Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

ü Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji i ewentualnej późniejszej współpracy.

Termin złożenia dokumentów: do dnia 17 września 2019 r.

Dokumenty opatrzone tytułem: „Przesłuchania – skrzypce” należy przesłać
na adres e-mail: sekretariat@filharmonia.szczecin.pl (decyduje data wpływu korespondencji).

Aby uzyskać więcej informacji prosimy kontaktować się z Panią
Magdaleną Grączewską- Głogowską Organizatorem Pracy Artystycznej,
adres e-mail:m.graczewska@filharmonia.szczecin.pl

Prosimy o zawarcie w CV lub złożenie odrębnego oświadczenia z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Filharmonię
im. M. Karłowicza w Szczecinie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)”.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922) informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie,
ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin.

2. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie obecnej rekrutacji oraz podjęcie działań przed zawarciem umowy.

3. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 22 1 Kodeksu pracy oraz
w przypadku dobrowolnego podania innych danych niż wynikających z przepisów prawa zgoda kandydata.


Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoby zakwalifikowane do przesłuchania otrzymają indywidualne informacje drogą mailową.


Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

ul. Małopolska 48 , 70 - 515 Szczecin

www.filharmonia.szczecin.pl