Nowości
 

Skrzypce >>> Częstochowa

 

 

Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana
ogłasza przesłuchania muzyków na stanowisko koncertmistrza

Przesłuchania odbędą się 23.08.2019 r. (piątek) o godz. 13.00 w Sali Kameralnej Filharmonii Częstochowskiej

•  Komisja zakwalifikuje kandydatów do przesłuchań na podstawie nadesłanych zgłoszeń
•  Filharmonia nie zapewnia akompaniatora
•  Filharmonia nie zapewnia materiałów nutowych
•  Filharmonia nie zwraca kosztów podróży oraz nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom przesłuchań
•  Filharmonia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny, o czym kandydaci zostaną poinformowani.

Program przesłuchania:
1.  W. A. Mozart – I część koncertu z kadencją
2.  Koncert (XIX-XX w.) – I część z kadencją
3.  W. A. Mozart  – Divertimento D-dur KV 136 cz. I i III
4.  R. Schumann – II Symfonia C-dur op. 61 Scherzo (do Trio)
5.  P. Czajkowski – Suita z baletu „Jezioro łabędzie” – nr 4 Scena
6.  W. A. Mozart – Eine kleine Nachtmusik KV 525 – Finał (cz. IV)
7.  W. A. Mozart – Msza koronacyjna C-dur KV 317 – Credo (do Adagio)


Zgłoszenia wraz z CV* uwzględniającym dotychczasową działalność i osiągnięcia artystyczne z dopiskiem „PRZESŁUCHANIA NA KONCERTMISTRZA” prosimy kierować:


•  drogą pocztową lub osobiście na adres:
Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana,
ul. Wilsona 16, 42-202 Częstochowa


•  pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.com.pl

SZCZEGÓŁY