Nowości
 

Obój >>> Lublin

 

 

Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie zaprasza osoby zainteresowane na przesłuchania na stanowisko:

Obój I głos

1. Program przesłuchań na obój:


UTWORY OBOWIĄZKOWE

1. W. A. Mozart –  Koncert na obój C-dur KV 314 cz. I z kadencją, cz. II
2. Utwór dowolny

FRAGMENTY ORKIESTROWE:

1. P. Czajkowski – IV Symfonia f-moll cz. II i III
2. M. Rimski-Korsakov – „Szeherezada”
3. G. Rossini – Uwertura do opery „La scala di seta"
4. J. Brahms –  Koncert skrzypcowy D-dur  cz. II
5. L.van Beethoven – III Symfonia „Eroica” cz. II i III

Termin przesłuchania:

25 czerwca 2019, godz. 13.00
(sala koncertowa Filharmonii)

Termin nadsyłania zgłoszeń:
21 czerwca 2019

CV, list motywacyjny oraz informację
o wybranych utworach należy
przesłać na adres e-mail:
przesluchania.orkiestra@gmail.com

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora