Nowości
 

Wiolonczela >>> Słupsk

 

 

Konkurs na stanowisko wiolonczelisty/tki


Polska Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku ogłasza konkurs na stanowisko wiolonczelisty/tki.

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@sinfoniabaltica.pl do dnia 18 czerwca 2019 r.

Przesłuchania odbędą się: 25-26 czerwca 2019 roku.

Prosimy o załączenie w zgłoszeniach następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Wymagany program przesłuchań:

Etap I:
J. Haydn - Koncert wiolonczelowy D-dur cz.I
Dowolna miniatura wiolonczelowa
(oba utwory powinny być wykonane z pamięci)
Etap II:
Studia Orkiestrowe:
L.van Beethoven - V Symfonia cz. II
L.van Beethoven - VIII Symfonia cz. III
F. Mendelssohn - Symfonia nr IV cz. IV
P. Czajkowski - VI Symfonia cz. II

Wymagane dokumenty :

- życiorys artystyczny

- kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.