Nowości
 

Kontrabas >>> Bydgoszcz

 

 

Opera Nova w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko muzyk orkiestrowy/ solista – kontrabas.

Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia artystycznego i zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze Nova, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl

do dnia 15.08.2019 r.

Przesłuchania odbędą się  w pierwszym tygodniu września 2019 r.

Opera zapewnia pianistę.

Program przesłuchań:

I cześć Koncertu kontrabasowego z kadencją (do wyboru):
a) J. B. Vanhal – Koncert D-dur

b) K. Ditters von Dittersdorf – Koncert E-dur

- Materiały orkiestrowe do przygotowania znajdują się na stronie internetowej Opery Nova

w Bydgoszczy w zakładce artyści/audycje, przesłuchania.

Opera Nova zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

/Dz. U.2018 poz. 1000 /.