Nowości
 

Puzon >>> Bydgoszcz

 

 

Opera Nova w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko muzyk orkiestrowy/solista – puzon.

Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia artystycznego i zawodowego.


Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze Nova, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl do

dnia 17.06.2019 r.


Przesłuchania odbędą się 24.06.2019 r. godz. 12.00


Opera zapewnia akompaniatora.

Program przesłuchań:

- F.DAVID – Concertino for Trombone -część I,

- orkiestrówki – materiały do przygotowania znajdują się na stronie internetowej Opery Nova w Bydgoszczy w zakładce Artyści/audycje, przesłuchania.

Opera Nova zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U.2018 poz. 1000 /.