Nowości
 

Fortepian >>> Bydgoszcz

 

 

Opera Nova w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko pianisty - korepetytora. Wymagane jest nadesłanie CV zawierającego: adres zamieszkania, dane osobowe, informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia artystycznego i zawodowego.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie ofert w formie pisemnej w Operze Nova, dział spraw pracowniczych, ul. M. Focha 5 lub na adres mail: kadry@operanova.bydgoszcz.pl

do dnia 28.06.2019 r.

Przesłuchanie odbędzie się 01.07.2019 r.

Opera zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Prosimy o umieszczenie i podpisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2018 r., poz. 1000/.