Nowości
 

Waltornia >>> Warszawa FN

 

 

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko

WALTORNIA – I GŁOS (PEŁNY ETAT)

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:

2 WRZEŚNIA 2019 – I ETAP oraz 3 WRZEŚNIA 2019 – II ETAP

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2019.

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności waltornia. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/. Podjęcie zatrudnienia od 1 października 2019.

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej,

tel. 22 55 17 102 lub 103.

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

ETAP 1

1. Mozart Koncert Es-dur nr 4, ekspozycja

2. Brahms III Symfonia op. 90, część 3 Poco Allegretto (takty 98-110) przykład

3. Beethoven VI Symfonia op. 68, część 3 Allegro (takty 132-161) przykład

4. R. Strauss Don Juan op. 20, Allegro molto con brio (19 po N do P) przykład

5. R. Strauss Dyl Sowizdrzał op. 28, Gemächlich (początek)

ETAP 2

6. R. Strauss I Koncert op.11, część 1 (cała)

7. Brahms II Symfonia op. 73, część 1 Allegro non troppo (takty 454-477) przykład

8. Beethoven VII Symfonia op. 92, część 1 Vivace (takty 84-101)

9. Brahms I Symfonia, op. 68, część 2 Andante sostenuto (takty 91-105)

10. Mahler IX Symfonia, od Fliessend przed numerem 6 do 4 taktu po 6

11. R.Strauss Życie Bohatera op. 40, Lebhaft bewegt (od początku do 4 taktu przed 2) przykład

ZAŁĄCZNIKI:

Materiał orkiestrowy na przesłuchania

Obowiązek informacyjny dla Kandydata