Nowości
 

Kontrabas >>> Warszawa FN

 

Filharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko

MUZYK ORKIESTROWY TUTTI – KONTRABAS (PEŁNY ETAT)

PRZEWIDYWANY TERMIN PRZESŁUCHAŃ:

13 WRZEŚNIA 2019 – I ETAP oraz II ETAP

Zainteresowanych prosimy o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@filharmonia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia 2019.

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności kontrabas tutti. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/. Podjęcie zatrudnienia od 1 października 2019.

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej,

tel. 22 55 17 102 lub 103.

PROGRAM DO PRZESŁUCHAŃ:

ETAP 1

· Karl Ditters von Dittersdorf – Koncert D-dur, cz. I z kadencją (dowolną), cz. II bez kadencji

· Orkiestrówki wg załącznika (Uwaga: wszystkie orkiestrówki grane bez używania 5-struny c!!!)

ETAP 2

· Siergiej Kusewicki – Koncert fis-moll (strój orkiestrowy), cz. I z towarzyszeniem fortepianu

· Orkiestrówki wg załącznika (Uwaga: wszystkie orkiestrówki grane bez używania 5-struny c!!!)

ZAŁĄCZNIKI:

Materiał orkiestrowy na przesłuchania

Obowiązek informacyjny dla Kandydata