Nowości
 

Wiolonczela >>> Jelenia Góra

 

 

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze

ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

muzyk orkiestrowy – wiolonczela tutti

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 19.06.2019 roku na godz. 14.00

w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

1. Program przesłuchań:

ETAP I

1) J. S. Bach – Suity – dwie kontrastujące części

2) J. Haydn – Jeden z koncertów do wyboru nr.1 C-Dur, nr2 D-Dur, część pierwsza z kadencją.

ETAP II

1) Partie orkiestrowe

W. A. Mozart – uwertura do opery ‘Wesele Figara’ t.27-53, t.105-126

L. v. Beethoven – V symfonia, część III t.140-218

J. Brahms – II symfonia, część II. Do t.15

P. Czajkowski – VI symfonia, część II t.1-24

R. Strauss – Don Juan, od litery ‘R’ do ‘T’

D. Szostakowicz – V symfonia, numery od 89-92

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

2. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny oraz CV,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

3. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

- dokumenty proszę składać do dnia 14.06.2019 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,

- dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,

- dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.

4. Materiały do pobrania:

- nuty materiałów orkiestrowych dostępne na stronie imslp.org;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z klauzulą informacyjną.