Nowości
 

Skrzypce >>> Bydgoszcz

 

PRZESŁUCHANIE DO GRUPY

I skrzypce – tutti

odbędą się 13 maja 2019 (poniedziałek) o godz. 900 w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

Osoby zainteresowane prosimy o składanie do 30 kwietnia 2019 w formie pisemnej

w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6

lub na mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym  i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.

Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

I Etap

1. Mozart – Koncert skrzypcowy KV 218 cz. I + kadencja

lub

1. Mozart – Koncert skrzypcowy KV 219 cz. I + kadencja

II Etap

1. Mozart – Symfonia nr 39, cz. IV

2. Mendelssohn – Symfonia „Włoska” (finał)

3. Smetana – Sprzedana narzeczona

4. Brahms – III Symfonia, cz. I

5. Czajkowski – IV Symfonia

6. Strauss – Don Juan

Materiały nutowe do pobrania>>

****************************************************************************************************************************************************

PRZESŁUCHANIE DO GRUPY

II skrzypce – tutti

odbędą się 27 maja 2019 r. (poniedziałek) o godz. 900 w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

Osoby zainteresowane prosimy o składanie do 17 maja 2019 w formie pisemnej w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6 lub na mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl 
Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym  i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji o treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów.
Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

I Etap

1. Mozart – Koncert skrzypcowy KV 218 cz. I + kadencja

lub

1. Mozart – Koncert skrzypcowy KV 219 cz. I + kadencja

II Etap

1. Mozart – Symfonia nr 39, cz. IV

2. Mendelssohn – Sen nocy letniej

3. Brahms – Koncert fortepianowy nr 1

4. Prokofiew – Romeo i Julia, cz. 7

5. Bruckner – IX Symfonia, cz. III

6. Bartok – Koncert na orkiestrę cz. V

Materiały nutowe do pobrania>>