Nowości
 

Dyrygentura >>> Warszawa

 

Dyrekcja Filharmonii Narodowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Dyrygenta-Asystenta Dyrektora Artystycznego Maestro Andrzeja Boreyko.

Przesłuchania kandydatów z Orkiestrą Filharmonii Narodowej odbędą się w dwóch etapach:

- I etap w dniu 3 września 2019 r.: (do 8 uczestników, czas prezentacji do 10 minut)

-- repertuar przesłuchań: Carl Maria von Weber – uwertura do opery Oberon

- II etap w dniu 4 września 2019 r.: (do 3 uczestników, czas prezentacji do 20 minut)

-- repertuar przesłuchań Antonin Dvořák – VIII Symfonia G-dur op. 88

-- rozmowa kwalifikacyjna z udziałem Maestro Andrzejem Boreyko

Konkurs adresowany jest do dyrygentów polskich urodzonych po 3 września 1989 r. Czas zatrudnienia obejmuje sezon artystyczny 2019/20 z możliwością przedłużenia o kolejny sezon.

Zgłoszenia powinny zawierać:

1. Życiorys artystyczny

2. List motywacyjny

3. Link do nagrania video z koncertu lub próby kandydata

4. Ewentualne listy rekomendacyjne

Prosimy umieścić w dokumentach rekrutacyjnych następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres emailowy msikora@filharmonia.pl do dnia 10 maja 2019 r.

Dyrygenci dopuszczeni do I etapu przesłuchań zostaną powiadomieni drogą emailową do dnia 5 czerwca 2019 r.

Filharmonia Narodowa nie zapewnia zakwaterowania oraz nie zwraca kosztów podróży.

Filharmonia Narodowa zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.

Bliższych informacji dotyczących konkursu udziela:

Michał Sikora

Doradca Dyrektora Artystycznego

msikora@filharmonia.pl

T. 22 5517104

Załączniki:

Obowiązek informacyjny dla Kandydata