Nowości
 

Kontrabas >>> Warszawa POR

 

 

POLSKA ORKIESTRA RADIOWA

ogłasza przesłuchania dla kontrabasistów na stanowisko:

muzyk tutti

z obowiązkiem grania partii pierwszego głosu

(1/2 etatu)

Przesłuchania odbędą się w czwartek 11 lipca 2019 roku od godz. 11.00

w siedzibie POR przy ul. Modzelewskiego 59 w Warszawie

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym / CV oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: przesluchania@polskieradio.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2019 roku.

W tytule e-maila prosimy napisać: przesłuchanie – kontrabas.

Program przesłuchania:

I etap:

1. J.S. Bach - Preludium z II suity (oprac. Tadeusz Pelczar), str. 10, 11

2. K. Dittersdorf - Koncert E-dur cz. I Allegro z kadencją (Hans Gruber)

3. S. Koussevitzky - Koncert fis-moll op.3. cz. II i III

II etap:

partie orkiestrowe:

1) L. van Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67, cz. III Allegro

2) L. van Beethoven – IX Symfonia d-moll op. 125, cz. IV Presto

3) W. A. Mozart – Symfonia g-moll KV 550, cz. I Molto allegro, cz. IV Allegro assai – do taktu 62

4) B. Smetana – Die verkaufte Braut, uwertura

5) R. Strauss – Don Juan op.20, Allegro molto con brio

6) C.M. von Weber – uwertura do opery Oberon

7) I. Strawiński – Pulcinella, cz. 7 Vivo (solo)

8) G. Mahler – I Symfonia D-dur, cz. III (solo)

9) utwór a’vista

· Nuty partii orkiestrowych oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania ze strony POR ( www.polskieradio.pl/orkiestra )

· Polska Orkiestra Radiowa nie zapewnia pianisty do przesłuchania.

SZCZEGÓŁY:

https://www.polskieradio.pl/79/5074/Artykul/2284129,Przesluchania-dla-Kontrabasistow

NMUTY:

https://www.dropbox.com/s/emybnhm03503tmt/orkiestr%C3%B3wki_kontrabas%20tutti.pdf?dl=0

 

--------------------------------------

Regulamin przesłuchań 11 lipca 2019 r.

w

Polskiej Orkiestrze Radiowej (POR)

na stanowisko:

muzyk tutti – kontrabas z obowiązkiem grania partii pierwszego głosu

(1/2 etatu)

§1

1. Program przesłuchań ustalany jest przez muzyka kontrabasistę I głos POR i Dyrektora Artystycznego.

2. Zakres materiału jest podany na stronie Polskiej Orkiestry Radiowej (zakładka: przesłuchania) i obejmuje pozycje literatury solowej i orkiestrowej.

3. Termin zgłaszania kandydatów upływa 16 czerwca 2019 r.

 

§2

1. W celu przeprowadzenia przesłuchań Dyrektor Artystyczny powołuje Komisję.

2. Nad prawidłowością przebiegu przesłuchań czuwać będzie:

- Inspektor Orkiestry

- Sekretarz Komisji

3. W przypadku nierozstrzygnięcia przesłuchań, wyznaczony zostanie kolejny termin.

4. Komisja sporządza protokół z całości przesłuchań.

§3

1. Losowanie kolejności kandydatów odbędzie się w dniu przesłuchań, w siedzibie POR przy ul. Modzelewskiego 59 w Warszawie. Obecność kandydatów jest obowiązkowa.

2. Przewiduje się max. 15 minut na kandydata w I etapie.

3. Komisja ma prawo przerwać występ kandydata w dowolnym momencie.

4. Decyzje Komisji zapadają większością głosów.

5. Do II etapu przechodzą kandydaci zakwalifikowani przez Komisję.

6. Wyniki II etapu Komisja ogłasza po jego zakończeniu, podliczeniu głosów i sporządzeniu protokołu.

7. Przesłuchania są otwarte dla wszystkich Artystów-Muzyków Polskiej Orkiestry Radiowej.

8. Polska Orkiestra Radiowa nie zapewnia pianisty do przesłuchania.

§4

9. Przesłuchania odbywają się 11 lipca 2019 r. od godz. 11.00 i składają się z dwóch etapów:

b) pierwszy etap odbywa się za kotarą, 11 lipca od godz. 11.15, Kandydat jest zobowiązany zaprezentować:

1. J.S. Bach - Preludium z II suity (oprac. Tadeusz Pelczar), str. 10, 11

2. K. Dittersdorf - Koncert E-dur cz. I Allegro z kadencją (Hans Gruber)

3. S. Koussevitzky - Koncert fis-moll op.3. cz. II i III

c) w drugim etapie, rozpoczynającym się bezpośrednio po ogłoszeniu wyników etapu I, Kandydat jest zobowiązany zaprezentować: partie orkiestrowe, wybrane przez Komisję, spośród niżej wymienionych:

10) L. van Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67, cz. III Allegro

11) L. van Beethoven – IX Symfonia d-moll op. 125, cz. IV Presto

12) W. A. Mozart – Symfonia g-moll KV 550, cz. I Molto allegro, cz. IV Allegro assai – do taktu 62

13) B. Smetana – Die verkaufte Braut, uwertura

14) R. Strauss – Don Juan op.20, Allegro molto con brio

15) C.M. von Weber – uwertura do opery Oberon

16) I. Strawiński – Pulcinella, cz. 7 Vivo (solo)

17) G. Mahler – I Symfonia D-dur, cz. III (solo)

18) utwór a’vista

§5

1. Kandydat, którego Komisja rekomenduje na ww. stanowisko zostanie zatrudniony na okres próbny lub czas określony.

2. Przed upływem okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust.1 Dyrekcja POR podejmie decyzję o dalszym zatrudnieniu.