Nowości
 

Waltornia >>> Warszawa POR

 

 

POLSKA ORKIESTRA RADIOWA

ogłasza przesłuchania dla waltornistów na stanowisko:

muzyk głos I

z obowiązkiem grania partii tutti

(1 etat)

Przesłuchania odbędą się w środę 19 czerwca 2019 roku od godz. 15.00

w siedzibie Polskiej Orkiestry Radiowej przy ul. Modzelewskiego 59 w Warszawie

Zgłoszenia wraz z życiorysem artystycznym / CV oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: przesluchania@polskieradio.pl w nieprzekraczalnym terminie do 2 czerwca 2019 roku.

W tytule e-maila prosimy napisać: przesłuchanie – waltornia.

Program przesłuchania:

I etap:

W.A. Mozart – Koncert Es-dur nr 4 KV 495 ekspozycja i przetworzenie, bez kadencji

partie orkiestrowe:

1. L. van Beethoven VI Symfonia F-dur op. 68 cz. 3 Allegro (132-161), cz. 5 (takty 5-9)

2. W. A. Mozart Symfonia A-dur KV 201 część 4. Allegro con spirito (takty 166-178)

3. R. Strauss Don Juan op. 20 Allegro molto con brio (19 po N do P)

4. P. Czajkowski V Symfonia e-moll cz. 2 Andante cantabile (takty 8-28)

II etap:

R. Strauss – I Koncert op.11, część 1 (cała)

partie orkiestrowe:

1. D. Szostakowicz V Symfonia op.47 cz. 1 Moderato (trzeci takt po numerze 17

do pierwszego taktu do 21)

2. L. van Beethoven VII Symfonia A-dur op. 92 cz. 1 Vivace (takty 86-110 i 436-450)

3. J. Brahms III Symfonia op. 90 cz. 3 Poco Allegretto (takty 98-110)

4. R. Strauss Dyl Sowizdrzał op. 28 Gemächlich wstęp

5. utwór a’vista

· Nuty partii orkiestrowych oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania ze strony POR ( www.polskieradio.pl/orkiestra )

· Polska Orkiestra Radiowa nie zapewnia pianisty do przesłuchania.

SZCZEGÓŁY:

https://www.polskieradio.pl/79/5074/Artykul/2284109,Przesluchania-dla-Waltornistow

NUTY:

https://www.dropbox.com/s/n807flo6032xd0c/Waltornia%20-%20orkiestr%C3%B3wki.pdf?dl=0

----------------------------------------

Regulamin przesłuchań 19 czerwca 2019 r.

w

Polskiej Orkiestrze Radiowej (POR)

na stanowisko:

muzyk waltornista I głos z obowiązkiem grania partii tutti

§1

1. Program przesłuchań ustalany jest przez muzyka waltornistę I głos POR i Dyrektora Artystycznego.

2. Zakres materiału jest podany na stronie Polskiej Orkiestry Radiowej (zakładka: przesłuchania) i obejmuje pozycje literatury solowej i orkiestrowej.

3. Termin zgłaszania kandydatów upływa 2 czerwca 2019 r.

§2

1. W celu przeprowadzenia przesłuchań Dyrektor Artystyczny powołuje Komisję.

2. Nad prawidłowością przebiegu przesłuchań czuwać będzie:

- Inspektor Orkiestry

- Sekretarz Komisji

3. W przypadku nierozstrzygnięcia przesłuchań, wyznaczony zostanie kolejny termin.

4. Komisja sporządza protokół z całości przesłuchań.

§3

1. Losowanie kolejności kandydatów odbędzie się w dniu przesłuchań, w siedzibie POR przy ul. Modzelewskiego 59 w Warszawie. Obecność kandydatów jest obowiązkowa.

2. Przewiduje się max. 15 minut na kandydata w I etapie.

3. Komisja ma prawo przerwać występ kandydata w dowolnym momencie.

4. Decyzje Komisji zapadają większością głosów.

5. Do II etapu przechodzą kandydaci zakwalifikowani przez Komisję.

6. Wyniki II etapu Komisja ogłasza po jego zakończeniu, podliczeniu głosów i sporządzeniu protokołu.

7. Przesłuchania są otwarte dla wszystkich Artystów-Muzyków Polskiej Orkiestry Radiowej.

8. Polska Orkiestra Radiowa nie zapewnia pianisty do przesłuchania.

§4

9. Przesłuchania odbywają się 19 czerwca 2019 r. od godz. 11.00 i składają się z dwóch etapów:

a) pierwszy etap odbywa się za kotarą, 19 czerwca od godz. 11.15, Kandydat jest zobowiązany zaprezentować:

W.A. Mozart – Koncert Es-dur nr 4 KV 495 ekspozycja i przetworzenie, bez kadencji

partie orkiestrowe:

5. L. van Beethoven VI Symfonia F-dur op. 68 cz. 3 Allegro (132-161), cz. 5 (takty 5-9)

6. W. A. Mozart Symfonia A-dur KV 201 część 4. Allegro con spirito (takty 166-178)

7. R. Strauss Don Juan op. 20 Allegro molto con brio (19 po N do P)

8. P. Czajkowski V Symfonia e-moll cz. 2 Andante cantabile (takty 8-28)

b) w drugim etapie, rozpoczynającym się bezpośrednio po ogłoszeniu wyników etapu I, Kandydat jest zobowiązany zaprezentować: partie orkiestrowe, wybrane przez Komisję, spośród niżej wymienionych:

R. Strauss – I Koncert op.11, część 1 (cała)

partie orkiestrowe:

1) D. Szostakowicz V Symfonia op.47 cz. 1 Moderato (trzeci takt po numerze 17

do pierwszego taktu po 21)

2) L. van Beethoven VII Symfonia A-dur op. 92 cz. 1 Vivace (takty 86-110 i 436-450)

3) J. Brahms III Symfonia op. 90 cz. 3 Poco Allegretto (takty 98-110)

4) R. Strauss Dyl Sowizdrzał op. 28 Gemächlich wstęp

5) utwór a’vista

 

§5

1. Kandydat, którego Komisja rekomenduje na ww. stanowisko zostanie zatrudniony na okres próbny lub czas określony.

2. Przed upływem okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust.1 Dyrekcja POR podejmie decyzję o dalszym zatrudnieniu.