Nowości
 

AKADEMIA BALTIC NEOPOLIS

 

 

IV EDYCJA AKADEMIA BALTIC NEOPOLIS

Akademia BNO to nowy program edukacyjny stworzony przez szczecińską orkiestrę kameralną Baltic Neopolis Orchestra.

Głównym celem projektu jest przygotowanie młodych instrumentalistów do profesjonalnego wykonywania zawodu muzyka orkiestrowego,

w szczególności w zakresie muzyki kameralnej.

Płatne staże będą obejmować serię zajęć indywidualnych i sekcyjnych, koncertów, nagrań płytowych ze światowej sławy muzykami – gośćmi Orkiestry w trakcie sezonu.

BNO to orkiestra kameralna występująca bez dyrygenta mająca swoją siedzibę w Szczecinie. W 2015 roku została laureatem Fryderyka w kategorii Album Roku Muzyka Kameralna.

Koncerty i zajęcia dla uczestników programu będą prowadzone przez tak wybitnych artystów, jak Vasko Vassilev (Covent Garden Opera House),

Bartłomiej Nizioł (koncertmistrz Zurich Opera House), Tomasz Tomaszewski (Deutsche Oper), Gareth Lubbe ( profesor University Folkwang w Essen),

Andriy Vityovich (Covent Garden Opera House, Royal College of Music), Daniel Rowland ( Royal College of Music, Royal Scottish Academy of Music & Drama in Glasgow),

Sandor & Adam Javorkai oraz liderów Baltic Neopolis Orchestra .

Oprócz aktywnego uczestnictwa w koncertach w kraju w trakcie sezonu artystycznego, dla najlepszych przewidziano możliwość wzięcia udziału koncertach w za granicą.

Przesłuchania skierowane są do skrzypków, altowiolistów, wiolonczelistów i kontrabasistów będących studentami lub absolwentami uczelni artystycznych do 30. roku życia.

Zgłoszenia zawierające życiorys artystyczny prosimy składać do 4 marca 2019 roku na adres: akademia@balticneopolis.pl

Termin przesłuchań: 24 marca 2019r.

Baltic Neopolis Orchestra zapewnia akompaniatora.

Orkiestra nie pokrywa kosztów przejazdu i noclegu oraz zastrzega sobie prawo do decyzji o zaproszeniu wybranych muzyków na przesłuchanie, na podstawie kwalifikacji przeprowadzonej przez Dyrektora Artystycznego Baltic Neopolis Orchestra.

Ewentualne pytania prosimy kierować drogą telefoniczną (tel.+48 607 248 196) lub mailową (akademia@balticneopolis.pl).

Program przesłuchań

Skrzypce

Program solowy:

Pierwsza cześć koncertu G – dur, D – dur lub A – dur W. A. Mozarta z kadencją

J. S. Bach – 2 kontrastujące części z wybranej sonaty lub partity

Program tutti:

F. Mendelssonh – kwartet smyczkowy nr 2 op. 13 – pierwsza część (partia drugich skrzypiec)

A`vista – wybrane pozycje z repertuaru orkiestry kameralnej

Altówka

Program solowy:

J. S. Bach – część z wybranej Suity wiolonczelowej lub M. Reger – część z wybranej Suity na altówkę

C. Stamitz – Koncert D-dur, I cześć z kadencją lub F. A. Hoffmeister – Koncert D-dur, I cześć z kadencją

Program tutti:

F. Mendelssonh – kwartet smyczkowy nr 2 op. 13 – pierwsza część

A`vista – wybrane pozycje z repertuaru orkiestry kameralnej

Wiolonczela

Program solowy: Johann Sebastian Bach – Suita (2 kontrastujące części)

Joseph Haydn – Koncert C-dur lub D dur – I cz. z kadencją

Program tutti:

F. Mendelssonh – kwartet smyczkowy nr 2 op. 13 – pierwsza część

A`vista – wybrane pozycje z repertuaru orkiestry kameralnej

Kontrabas

Program solowy:

Do wyboru: K. D. von Dittersdorf – Koncert na kontrabas E-dur nr 2

B. Vanhal – Koncert na kontrabas D-dur

Bottesini – Koncert na kontrabas nr 2 h-moll – część I z kadencją

solowy utwór wirtuozowski lub Johann Sebastian Bach – Suita (jedna część)

Program tutti:

P. Czajkowski – Serenada na smyczki – pierwsza część

A`vista – wybrane pozycje z repertuaru orkiestry kameralnej