Nowości
 

Klarnet >>> Szczecin

 

 

Opera na Zamku w Szczecinie

ogłasza przesłuchania do orkiestry na stanowisko muzyka orkiestrowego

Klarnet

w pełnym wymiarze czasu pracy

Termin i miejsce przesłuchania: 25.02.2019 r., godz. 11.00

Opera na Zamku (sala prób orkiestry) przy ul. Korsarzy 34

Program:

1. W. A. Mozart – Koncert klarnetowy A-dur KV 622 (cz. I i II)

2. Studia orkiestrowe (wybrane fragmenty):

- G. Verdi – „Traviata”

- G. Verdi – „Moc przeznaczenia”

- S. Moniuszko – „Straszny dwór”

- G. Rossini – „Cyrulik sewilski”

- F. Mendelssohn – „Sen nocy letniej”

- G. Puccini – „Tosca”

- W. A. Mozart – „Łaskawość Tytusa”

- M. Rimski-Korsakow – „Szeherezada”

Mile widziana umiejętność gry na klarnecie basowym lub/i klarnecie Es.

Studia orkiestrowe (wybrane fragmenty):

1. Klarnet Es:

- M. Ravel – „Bolero”

- I. Strawiński – „Święto wiosny”

2. Klarnet basowy:

- P. Czajkowski – „Dziadek do orzechów”

- R. Strauss – „Don Kichot”

- D. Szostakowicz – „I Koncert skrzypcowy”

Opera może udostępnić klarnet basowy i klarnet Es na przesłuchanie.

Opera na Zamku zaprosi na przesłuchanie wybrane osoby.

Opera na Zamku zapewnia akompaniatora.

Nuty studiów orkiestrowych ze wskazanymi fragmentami zostaną wysłane

na adres mailowy po nadesłaniu zgłoszenia.

Termin składania zgłoszeń: 21.02.2019 r.

Zgłoszenia (CV, list motywacyjny) prosimy przesyłać w formie elektronicznej

pod adres: jmarcinkiewicz@opera.szczecin.pl