Nowości
 

Skrzypce >>> Łódź

 

 

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zaprasza do udziału w przesłuchaniu na stanowisko: muzyk orkiestry – I skrzypce – tutti

Termin przesłuchania: 9 stycznia 2019 r. godz. 10.00

Termin nadsyłania zgłoszeń: 6 stycznia 2019 r.
Miejsce przesłuchania: Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź, wejście od ul. Jaracza – sala prób orkiestry.


Kandydatów prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: przesluchania@teatr‑wielki.lodz.pl z tematem wiadomości: I SKRZYPCE – PRZESŁUCHANIE.

Zgłoszenie powinno zawierać CV Kandydata wraz z danymi kontaktowymi i klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.

Teatr nie zwraca kosztów przejazdu ani kosztów pobytu podczas przesłuchań.
Kolejność udziału Kandydatów zostanie wylosowana przed rozpoczęciem przesłuchania.
Teatr nie zapewnia pianisty do przesłuchania.

W sprawie szczegółów dotyczących przesłuchania (w tym materiałów nutowych) prosimy o kontakt z działem koordynacji pod adresem: koordynacja@teatr-wielki.lodz.pl

Kandydaci przystępując do udziału w przesłuchaniu wyrażają zgodę na nagrywanie przesłuchania dla celów postępowania konkursowego.
Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji, kiedy żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań oraz prawo do odwołania przesłuchania bez podawania przyczyny.

Program przesłuchania:

Etap I (za kotarą)

1. W.A. Mozart – Koncert skrzypcowy (część I z kadencją) do wyboru:

nr 3 G-dur KV 216, nr 4 D-dur KV 218 lub nr. 5 A-dur KV 219,

2. J.S. Bach – jedna część dowolnej Sonaty lub Partity na skrzypce solo,

3. Wskazane przez Komisję fragmenty orkiestrowe

Etap II (jawny)

1. Pierwsza część z kadencją XIX lub XX wiecznego koncertu skrzypcowego,

2. Wskazane przez Komisję fragmenty orkiestrowe

3. Czytanie nut a vista

 

 

***

 

 

Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zaprasza do udziału w przesłuchaniu na stanowisko: muzyk orkiestry – drugie skrzypce.

Termin przesłuchania: 9 stycznia 2019 r. ok. godz. 12.00 (przesłuchanie na drugie skrzypce odbędzie się po przesłuchaniu na skrzypce pierwsze)

Termin nadsyłania zgłoszeń: 6 stycznia 2019 r.

Miejsce przesłuchania: Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź, wejście od ul. Jaracza – sala prób orkiestry.

Kandydatów prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą elektroniczną na adres: przesluchania@teatr‑wielki.lodz.pl z tematem wiadomości: DRUGIE SKRZYPCE – PRZESŁUCHANIE.

Zgłoszenie powinno zawierać CV Kandydata wraz z danymi kontaktowymi i klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania konkursowego.

Teatr nie zwraca kosztów przejazdu ani kosztów pobytu podczas przesłuchań.
Kolejność udziału Kandydatów zostanie wylosowana przed rozpoczęciem przesłuchania.
Teatr nie zapewnia pianisty do przesłuchania.

W sprawie szczegółów dotyczących przesłuchania (w tym materiałów nutowych) prosimy o kontakt z działem koordynacji pod adresem: koordynacja@teatr-wielki.lodz.pl

Kandydaci przystępując do udziału w przesłuchaniu wyrażają zgodę na nagrywanie przesłuchania dla celów postępowania konkursowego.
Dyrekcja Teatru Wielkiego w Łodzi zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu w sytuacji, kiedy żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań oraz prawo do odwołania przesłuchania bez podawania przyczyny.

Program przesłuchania:

Etap I (za kotarą)

1. W.A. Mozart - I część koncertu skrzypcowego z kadencją – do wyboru: nr 3: G-dur, nr 4: D-dur, nr 5: A-dur

2. Wskazane przez Komisję fragmenty orkiestrowe

Etap II (jawny)

1. Utwór dowolny

2. Czytanie nut a vista