Nowości
 

Altówka >>> Wrocław

 

NARODOWE FORUM MUZYKI

OGŁASZA PRZESŁUCHANIA DO GRUPY ALTÓWEK

NFM FILHARMONII WROCŁAWSKIEJ:

MUZYK TUTTI

Przesłuchania odbędą się 13 marca 2019 r. w siedzibie Narodowego Forum Muzyki przy pl. Wolności 1, we Wrocławiu.

Pisemne zgłoszenia, wraz z życiorysem artystycznym na 1 stronę A4, będą przyjmowane wyłącznie drogą mailową do 1 marca 2019 r. pod adresem:

przesluchania.orkiestra@nfm.wroclaw.pl.

W tytule e-maila prosimy o wpisanie: Przesłuchania NFM Filharmonia Wrocławska, [nazwa instrumentu].

Szczegóły harmonogramu przesłuchania, w tym godzina rozpoczęcia egzaminu, zostaną podane po zamknięciu listy zgłoszeń.

Program:

I etap
C. Stamitz Koncert D-dur (I część z kadencją)

lub

F.A. Hoffmeister Koncert D-dur (I część z kadencją)

Oraz:

Dwie kontrastujące części suit wiolonczelowych, sonat i partit skrzypcowych J.S. Bacha lub suit na altówkę M. Regera.

II etap / studia orkiestrowe

B. Smetana Uwertura do Sprzedanej Narzeczonej, takty 1-8 i 52-111

D. Szostakowicz Symfonia nr 5, op. 47, cz. I, od siódmego taktu przed 16 do szóstego taktu po 16

F. Mendelssohn Sen nocy letniej, op. 21: Scherzo

R. Strauss Don Juan, od początku do czternastego taktu po literze A, od litery C do siedemnastego taktu po literze C, od czternastego taktu przed literą W do siedemnastego taktu po literze X

P. Czajkowski Uwertura-fantazja „Romeo i Julia” od nr 14 do 17 i od nr 18 do 19

III etap

Współpraca z NFM Filharmonią Wrocławską przy dwóch zaproponowanych przez Narodowe Forum Muzyki koncertach.

Uwaga:

Kolejność wykonywania utworów pomiędzy etapami przesłuchania może ulec zmianie.

Organizator przesłuchań zapewnia akompaniatora, bez możliwości przeprowadzenia uprzednio próby.

W zależności od liczby chętnych NFM zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów.