Nowości
 

Wokal >>> Lublin

 

 

CHÓR KAMERALNY FILHARMONII LUBELSKIEJ ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY

Terminy przesłuchań:

22 stycznia 2019 – g. 18.00
24 stycznia 2019 – g. 18.00
(sala koncertowa Filharmonii)

Program przesłuchań:

1. Barokowa aria koloraturowa
2. Kontrastująca aria lub pieśń romantyczna
3. Czytanie a'vista

Osobom, które zgłoszą taką potrzebę zapewniamy akompaniatora.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 15 stycznia 2019

CV, list motywacyjny oraz nuty wybranych utworów należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy:
przesluchaniafl@gmail.com

Wszelkie pytania prosimy kierować na podany powyżej adres mailowy