Nowości
 

Kontrabas >>> Gdańsk

 

 

Przesłuchania do zespołu orkiestry - kontrabas

15 stycznia 2019 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w Operze Bałtyckiej (Gdańsk al. Zwycięstwa 15) odbędzie się przesłuchanie kandydatów do orkiestry OB na stanowisko:  kontrabas – zastępca prowadzącego grupę – I głos.

Organizator zapewnia akompaniatora, który będzie do dyspozycji kandydatów w dniu przesłuchania od godziny: 8:00.

Opera Bałtycka w Gdańsku zastrzega sobie prawo nierozstrzygania ostatecznej kwestii zatrudnienia w przypadku, jeśli żaden z kandydatów nie spełni oczekiwanych wymagań, a także odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.
Przesłuchania będą rejestrowane (audio i video) w celach archiwizacyjnych.
Opera nie zwraca kosztów podróży oraz zakwaterowania.

Dokumenty i zgłoszenia (list motywacyjny + CV z danymi kontaktowymi) oraz nuty dla akompaniatora prosimy nadsyłać drogą elektroniczną do 6 stycznia 2019 na adres mailowy:
agnieszka.olszewska@operabaltycka.pl, tel. kontaktowy: +48 512 346 338.

W tytule maila prosimy o wpisanie:
„Przesłuchanie na kontrabas ”.

Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie.


Pobierz pliki
kontrabas przesłuchanie 2019
POBIERZ
program przesłuchań 2019
POBIERZ