Nowości
 

Perkusja >>> Warszawa WOK

 

 

NABÓR DO ZESPOŁU INSTRUMENTÓW DAWNYCH MACV – PERKUSJA

Warszawska Opera Kameralna ogłasza nabór na stanowisko muzyka tutti w sekcji perkusji Zespołu Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej Musicae Antiquae Collegium Varsoviense.

Zgłoszenia należy kierować drogą elektroniczną pod adresem mailowym: przesluchania@operakameralna.pl w terminie do 20 listopada 2018 r. do godz. 12.00.

Zgłoszenie powinno zawierać CV kandydata z klauzulą dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak niżej:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Warszawską Operę Kameralną z siedzibą w Warszawie przy ul. Obrońców 31 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnej i przyszłych rekrutacji”.

Zgłoszenia kandydatów będą wstępnie weryfikowane na podstawie zawartych w CV informacjach o znajomości specyfiki gry na instrumentach historycznych i doświadczeniu w tym zakresie. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną połączoną z prezentacją umiejętności gry na instrumentach historycznych (kotły barokowe, bębny ramowe itp).

Kolejnym etapem weryfikacji będzie uczestnictwo kandydata/kandydatów w wybranych projektach WOK przez okres jednego roku wg grafiku określonego przez Operę. Będzie to stanowiło okres próbny, po którym planowane jest podpisanie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu.