Nowości
 

Wiolonczela >>> Łomża

 

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży ogłasza konkurs na stanowisko:

WIOLONCZELISTY

Przesłuchanie odbędzie się 4 grudnia 2018 roku o godzinie 13:30 w siedzibie Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, ul. Nowa 2

Program przesłuchań:
• J. Haydn -  Koncert wiolonczelowy D-dur (I część)
• utwór dowolny XIX- lub XX-wieczny
• partie orkiestrowe: L. van Beethoven - Symfonia nr 5 c-moll, W.A. Mozart – Uwertura do opery Wesele Figara
• czytanie a vista

Zgłoszenia (CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny) należy składać do 16 listopada 2018 roku:
• osobiście w biurze Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży lub
• pocztą na adres: Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża lub
• pocztą elektroniczną: biuro@filharmonia.lomza.pl

UWAGA: istnieje możliwość indywidualnego ustalenia dodatkowego terminu przesłuchań

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr tel. 86 216 24 81 lub 501 609 510 lub wiadomość e-mail na adres biuro@filharmonia.lomza.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji jest dostępna tutaj.