Nowości
 

Skrzypce >>> Szczecin

 

 

Filharmonia Szczecińska

Dorota Serwa Dyrektor

Rune Bergmann Dyrektor Artystyczny

ogłaszają przesłuchanie na

II KONCERTMISTRZA

Rodzaj zatrudnienia: umowa na stałe / Wymiar: cały etat 1,0 / średnie wynagrodzenie: informacja mailowa na życzenie

Termin przesłuchania: 25 lutego 2019 roku (poniedziałek) o godz. 14.00

Miejsce przesłuchania: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, Sala Kameralna

Program przesłuchań:

I etap – za kotarą

PROGRAM SOLO – wykonywany z pamięci

II etap – bez kotary

WYJĄTKI ORKIESTROWE TUTTI

WYJĄTKI ORKIESTROWE SOLO

III etap

Prowadzenie koncertu na stanowisku koncertmistrza w dniu 1 marca 2019r.

PROGRAM SOLOWY :

W.A. Mozart – I część koncertu z kadencją – do wyboru:

III Koncert G-dur KV 216

IV Koncert D-dur KV 218

V Koncert A-dur KV 219

J.S. Bach - dwie kontrastujące części z dowolnej sonaty lub partity na skrzypce lub Ciaccona

z II Partity d – moll na skrzypce

Pierwsza część z kadencją jednego z wymienionych koncertów skrzypcowych:

L. van Beethoven – Koncert skrzypcowy D – dur, op.61

J. Brahms – Koncert skrzypcowy D – dur , op.77

P. Czajkowski – Koncert skrzypcowy D – dur, op.35

J. Sibelius – Koncert skrzypcowy d – moll, op.47

PROGRAM SOLOWY KANDYDAT WYKONUJE Z PAMIĘCI

WYJĄTKI ORKIESTROWE :

TUTTI

W. A. Mozart – Symfonia nr 35, D – dur Haffner KV 385

cz. I Allegro con spirito – od początku do lit. B

cz. IV Finale – od początku do lit. C

W. A. Mozart – Symfonia nr 39, Es – dur KV 543

cz. I Allegro – od lit. A do lit. C

cz. I V Finale – od taktu 153 do lit. D

J. Brahms – IV Symfonia , e – moll op.98

cz. I Allegro non troppo – od taktu 392 do końca;

cz. III Allegro giocoso – od początku do lit. B oraz od lit. H do końca

S. Prokofiew – I Symfonia D – dur, Klasyczna op.25

cz. I Allegro con brio – od początku do lit. H

R. Schumann – II Symfonia, C – dur, op.61

cz. II Scherzo Allegro vivace – od początku do TRIO I

SOLO

N. Rimski – Korsakow – Kaprys hiszpański op.34

N. Rimski – Korsakow – Szeherezada op.35

P. Czajkowski – Suita Jezioro łabędzie op.20 – nr 4 Scene

R. Strauss – Poemat symfoniczny Dyl Sowizdrzał op. 28

POPROWADZENIE KONCERTU 1 MARCA 2019:

L. van Beethoven – Koncert fortepianowy nr 4 G – dur op.58

L. van Beethoven – Symfonia nr 4 B – dur

Kandydat, który zakwalifikuje się do III etapu przesłuchań, będzie uczestniczyć w próbach orkiestry w dniach 26.02.2019 – 1.03.2019. Każda z zakwalifikowanych osób zostanie przydzielony do jednego z utworów i poprowadzi orkiestrę podczas koncertu.

Filharmonia zapewnia akompaniatora.

Po zakończeniu procesu rekrutacji i wyborze najlepszego kandydata, zostanie zawarta umowa o pracę.

Szczegółowe informacje (w tym materiały nutowe do pobrania) dostępne na stronie:

www.filharmonia.szczecin.pl, w zakładce praca.

Niezbędne wymagania:

Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku instrumentalistyka, specjalność: gra na instrumencie (skrzypce).

W zamian oferujemy:

▪ Możliwość uczestniczenia w nowatorskich projektach realizowanych przez Filharmonię im. M. Karłowicza w Szczecinie , w tym obejmujące wydawnictwa muzyczne;

▪ Możliwość rozwoju zawodowego poprzez dostęp do nowoczesnej i bardzo dobrze wyposażonej Fonoteki, w której istnieje możliwość:

- odsłuchania przez muzyków w komfortowych warunkach, na profesjonalnym sprzęcie światowych wydawnictw muzycznych oraz swoich koncertów emitowanych przez filharmonię,

- doskonalenia umiejętności z obsługi programów do edycji nut,

- zapoznania się z literaturą fachową;

▪ Pracę w profesjonalnym zespole, w przyjaznej atmosferze;

▪ Komfortowe warunki pracy w nowoczesnym gmachu szczecińskiej filharmonii, wyróżnionym wieloma nagrodami m.in. Główną Nagrodą Unii Europejskiej im. Miesa van der Rohe 2015 dla współczesnej architektury;

▪ Szeroki pakiet świadczeń socjalnych m.in. dofinansowanie do działalności kulturalnooświatowej i sportowo-rekreacyjnej, zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe, prywatną opiekę medyczną w Centrach Medicover w Polsce;

▪ Dodatkowo oferujemy w atrakcyjnych cenach: prywatną opiekę medyczną w Centrach Medicover w Polsce dla członków rodzin pracowników oraz pakiety sportowe OK

System.

Warunki aplikowania:

Wymagane dokumenty:

▪ Życiorys artystyczny,

▪ List motywacyjny,

▪ Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

▪ Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin złożenia dokumentów: do dnia 25 stycznia 2019 r.

Dokumenty opatrzone tytułem: „Przesłuchania na II koncertmistrza ” należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@filharmonia.szczecin.pl (decyduje data wpływu korespondencji).

Aby uzyskać więcej informacji prosimy kontaktować się z Panią Matyldą Grączewską Organizatorem Pracy Artystycznej, adres e-mail:

matylda.graczewska@filharmonia.szczecin.pl

Prosimy o zawarcie w CV lub złożenie odrębnego oświadczenia z podpisaną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO)”

W związku z realizacją wymogów RODO informujemy:

(1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia im Mieczysława Karłowicza w Szczecinie z siedzibą przy ul. Małopolskiej 48, 70-515 Szczecin, nazywana dalej Filharmonią;

(2) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie Filharmonia;

(3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny przy realizacji i zakończenia procesu rekrutacji i zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku nie podjęcia działań zawarcia umowy.

(4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

(5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

(6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniu, a konsekwencją niepodania ich skutkować będzie wyłączeniem z procesu rekrutacji.

Pytania odnośnie ochrony danych kierować należy do Inspektora Ochrony Danych pod adres e-mail:

rodo@filharmonia.szczecin.pl

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie

wybranych kandydatów. Osoby zakwalifikowane do przesłuchania

otrzymają indywidualne informacje drogą mailową.