Nowości
 

Altówka >>> Toruń

 

 

Toruńska Orkiestra Symfoniczna organizuje przesłuchanie instrumentalistów na stanowisko:

muzyk orkiestrowy - altówka

Wymagany program:

1. Utwory solo:

C. Stamitz -Koncert na altówkę D-dur, cz. I z kadencją lub F.A. Hoffmeister - Koncert na altówkę D-dur, cz. I z kadencją

Dwie kontrastujące części do wyboru z następujących utworów solowych:

J.S. Bach - Sonaty lub Partity na skrzypce solo

J.S. Bach - Suity na wiolonczelę solo

M. Reger - Suity na altówkę op. 131d

2. Orkiestrówki:

W.A. Mozart - Uwertura do opery Czarodziejski Flet (od taktu 27 do 63)

W.A. Mozart - Symfonia Nr 40 g-moll cz. 4 (od 147-187)

Ludwig van Beethoven - Uwertura do opery Coriolan (od 100)

Ludwig van Beethoven - IX Symfonia cz.2 (od 13-57)

Ludwig van Beethoven – V Symfonia cz. 2 od pocz. Do 25

Felix Mendelssohn Bartholdy - Scherzo ze Snu Nocy Letniej (od 70-93 i 233-254 i 280-323)

Piotr Czajkowski – V Symfonia cz. 3 (od 10-19 i od 105-112 od134-do 141)

Piotr Czajkowski – VI Symfonia cz. I (od 19-66)

3. Utwór a'vista z literatury orkiestrowej.

Przesłuchanie odbędzie się 10.10.2018 roku (środa) o godzinie 16.00

w Toruniu. Siedziba orkiestry: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki, Aleja Solidarności 1-3

Termin i miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia (CV) w zamkniętej kopercie z dopiskiem – „Muzyk orkiestrowy - altówka” należy składać w siedzibie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, osobiście w siedzibie, listownie na adres: Al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń (decyduje data wpływu) lub mailowo: sekretariat@tos.art.pl.

Do CV prosimy dołączyć poniższą klauzulę zgody na przetwarzanie danych :

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także stosownymi aktami wykonawczymi wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej /i przyszłych* rekrutacji prowadzonej przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną z siedzibą w Toruniu.

*Jeśli nie chce Pani/Pan uczestniczyć w ewentualnej przyszłej rekrutacji, proszę ograniczyć zgodę do aktualnej rekrutacji w dokumencie aplikacyjnym.

Nieprzekraczalny termin zgłoszeń – 2 października 2018 r. (wtorek), godz.15:00.

Przebieg naboru:

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje.

Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej (www.tos.art.pl).

Orkiestra nie zwraca kosztów dojazdu i pobytu na przesłuchaniach.

Orkiestra zapewnia akompaniatora / materiały nutowe dla akompaniatora muszą zostać dostarczone najpóźniej do dnia 2 października 2018 r. (wtorek)


Szczegóły