Nowości
 

Skrzypce >>> Jelenia Góra

 

 

Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze
ogłasza przesłuchanie na stanowisko:

muzyk orkiestrowy – solista w grupie skrzypiec

Przesłuchanie konkursowe wyznacza się na dzień 24.10.2018 roku na godz. 13.00
w siedzibie Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

1. Program przesłuchań:

ETAP I
1) J. S. Bach – Sonaty i Partity – dwie kontrastujące części
2) W.A. Mozart – Wybrany koncert skrzypcowy: G-Dur (KV216), D-Dur (KV218) lub A-Dur
(KV219) – Część pierwsza z kadencją
3) Utwór o charakterze wirtuozowskim

ETAP II
1)  Partie orkiestrowe
W. A. Mozart – Symfonia Es-Dur KV 543, część czwarta do t.42
R. Schumann – II symfonia, część druga do t. 56
J. Brahms – I symfonia, część druga do t.38
R. Strauss – Don Juan, do t. 64
S. Prokofiev – Symfonia klasyczna, część pierwsza do litery ‘G’
D. Szostakowicz – V symfonia, część IV do t.41

Filharmonia nie zapewnia akompaniatora.

2. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny oraz CV,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

3. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
-  dokumenty proszę składać do dnia 19.10.2018 r. na adres email: kadry@filharmonia.jgora.pl, lub w wersji papierowej na adres: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 60, 58-500 Jelenia Góra,
- dokumenty złożone po terminie zostaną zniszczone,
- dokumenty kandydatów, z którymi Filharmonia nie podpisze umowy o pracę, zostaną zniszczone po dwóch tygodniach od zakończenia rekrutacji.

4. Materiały do pobrania:
- nuty materiałów orkiestrowych dostępne na stronie imslp.org;
partia V symfonii Szostakowicza zostanie udostępniona po zgłoszeniu się kandydata,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz klauzula informacyjna.


Dokumenty dostępne są pod linkiem: http://bit.ly/2oXR3tT

Szczegóły: http://filharmonia.jgora.pl/aktualnosci,52/przesluchanie-na-stanowisko-muzyk-orkiestrowy-solista-w-grupie-skrzypiec,2709