Nowości
 

Flet >>> Szczecin

 

 

Filharmonia Szczecińska

Dorota Serwa Dyrektor

Rune Bergmann Dyrektor Artystyczny

ogłaszają przesłuchanie na

FLET – GŁOS SOLOWY

Rodzaj zatrudnienia: umowa na zastępstwo / Wymiar: cały etat 1,0 / średnie wynagrodzenie: informacja mailowa na życzenie

Termin przesłuchania: 16 października 2018 roku (wtorek) o godz. 14.00

Miejsce przesłuchania: Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, Sala Kameralna

Program przesłuchań:

1. etap – za kotarą

2. etap – bez kotary

PROGRAM SOLOWY :

W.A. Mozart: Koncert fletowy D-dur KV 314, cz. I i II z kadencją

lub

W.A.Mozart: Koncert fletowy G-dur KV 313 cz. I i II z kadencją

WYJĄTKI ORKIESTROWE :

L. v. Beethoven: Uwertura Leonora nr 3 [takty 1 – 23 oraz 328 – 352]

L.v.Beethoven: Symfonia nr 3, Es-dur [cz. IV finale: takty 170 – 200]

C.Saint-Saens: Karnawał zwierząt "Voliere" [takty 1 – 12]

M.Ravel: Dafnis i Chloe [solo – takty 108 – 131]

Filharmonia zapewnia akompaniatora.

Po zakończeniu procesu rekrutacji i wyborze najlepszego kandydata, zostanie zawarta umowa na zastępstwo.

Szczegółowe informacje (w tym materiały nutowe do pobrania) dostępne na stronie: www.filharmonia.szczecin.pl, w zakładce praca.

Niezbędne wymagania:

Dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku instrumentalistyka, specjalność: gra na instrumencie (flet).

W zamian oferujemy:

Możliwość uczestniczenia w nowatorskich projektach realizowanych przez Filharmonię im. M. Karłowicza w Szczecinie , w tym obejmujące wydawnictwa muzyczne;

Możliwość rozwoju zawodowego poprzez dostęp do nowoczesnej i bardzo dobrze wyposażonej Fonoteki, w której istnieje możliwość:

- odsłuchania przez muzyków w komfortowych warunkach, na profesjonalnym sprzęcie światowych wydawnictw muzycznych oraz swoich koncertów emitowanych przez filharmonię,

- doskonalenia umiejętności z obsługi programów do edycji nut,

- zapoznania się z literaturą fachową;

Pracę w profesjonalnym zespole, w przyjaznej atmosferze;

Komfortowe warunki pracy w nowoczesnym gmachu szczecińskiej filharmonii, wyróżnionym wieloma nagrodami m.in. Główną Nagrodą Unii Europejskiej im. Miesa van der Rohe 2015 dla współczesnej architektury;

Szeroki pakiet świadczeń socjalnych m.in. dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, zwrotną pomoc na cele mieszkaniowe, prywatną opiekę medyczną w Centrach Medicover w Polsce;

Dodatkowo oferujemy w atrakcyjnych cenach: prywatną opiekę medyczną w Centrach Medicover w Polsce dla członków rodzin pracowników oraz pakiety sportowe OK System.

Warunki aplikowania:

Wymagane dokumenty:

Życiorys artystyczny,

List motywacyjny,

Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Termin złożenia dokumentów: do dnia 26 września 2018 r.

Dokumenty opatrzone tytułem: „Przesłuchania – flet – głos solowy” należy przesłać

na adres e-mail: sekretariat@filharmonia.szczecin.pl (decyduje data wpływu korespondencji).

Aby uzyskać więcej informacji prosimy kontaktować się z Panią Matyldą Grączewską

Organizatorem Pracy Artystycznej, adres e-mail: matylda.graczewska@filharmonia.szczecin.pl

Prosimy o zawarcie w CV lub złożenie odrębnego oświadczenia z podpisaną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - zwane dalej RODO)”

W związku z realizacją wymogów RODO informujemy:

(1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia im Mieczysława Karłowicza w Szczecinie z siedzibą przy ul. Małopolskiej 48, 70-515 Szczecin, nazywana dalej Filharmonią;

(2) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie wyłącznie Filharmonia;

(3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny przy realizacji i zakończenia procesu rekrutacji i zostaną niezwłocznie usunięte w przypadku nie podjęcia działań zawarcia umowy.

(4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

(5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

(6) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w przesłuchaniu, a konsekwencją niepodania ich skutkować będzie wyłączeniem z procesu rekrutacji.

Pytania odnośnie ochrony danych kierować należy do Inspektora Ochrony Danych pod adres e-mail: rodo@filharmonia.szczecin.pl

Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoby zakwalifikowane do przesłuchania otrzymają indywidualne informacje drogą mailową.

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

ul. Małopolska 48 , 70 - 515 Szczecin

www.filharmonia.szczecin.pl