Nowości
 

Skrzypce >>> Bydgoszcz

 

 

 

PRZESŁUCHANIA

Koncertmistrz I skrzypce

odbędą się 27 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert do 20 listopada 2018 r. w formie pisemnej w sekretariacie Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ul. A. Szwalbego 6

lub na mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl

Filharmonia nie zwraca kosztów podróży i nie zapewnia akompaniatorów

Zastrzega sobie również prawo odwołania lub unieważnienia przesłuchań bez podania przyczyny.

 

PROGRAM PRZESŁUCHAŃ

I etap

1. utwory solowe

a) A. Mozart – Koncert A-dur lub D-dur, 1 część z kadencją oraz 2 część

b) Koncert skrzypcowy 1 część z kadencją (do wyboru)

Beethovena, Brahmsa, Czajkowskiego, Sibeliusa, Paganiniego nr 1

II etap

partie solowe *

J. Brahms – I Symfonia

J. S. Bach – Pasja wg św. Mateusza

L. van Beethoven – Missa Solemnis

N. Rimski-Korsakow – Szeherezada

R. Strauss – Życie bohatera

partie orkiestrowe *

J. Brahms – I Symfonia

R. Strauss – Don Juan

W. A. Mozart – Symfonia nr 39 (Finał)


SZCZEGÓŁY