Nowości
 

Wokal >>> Warszawa WOK

 

PRZESŁUCHANIA DO PRZYSZŁYCH PRODUKCJI WARSZAWSKIEJ OPERY KAMERALNEJ

4 KWIETNIA 2018

Warszawska Opera Kameralna zaprasza na przesłuchania do przyszłych realizacji mozartowskich:

- Idomeneo - role Arbace i Idomeneo

- Die Entführung aus dem Serail - rola Konstanze

Regulamin przesłuchań:

1. Organizatorem przesłuchań jest Warszawska Opera Kameralna (WOK).

2. Przesłuchania odbędą się we środę 4 kwietnia 2018 r. w Warszawie w siedzibie WOK przy ul. Obrońców 31 (Saska Kępa).

3. O harmonogramie przesłuchań kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową do dnia 29 marca 2018 r. Organizator

przesłuchań nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i błędy w komunikacji elektronicznej, wynikające z działania

zewnętrznych systemów teleinformatycznych.

4. Kandydatów oceniać będzie Komisja powołana przez Dyrektor Artystyczną Warszawskiej Opery Kameralnej.

5. Program przesłuchań obejmuje dowolną wybraną przez Kandydatów arię Mozartowską oraz poniżej wskazane:

Idomeneo: ​Fuor del mar

Arbace: ​Se il tuo duol

Konstanze: ​Martnern aller Arten

6. Kandydat wykonuje program z akompaniamentem fortepianu.

7. Warszawska Opera Kameralna zapewnia akompaniatora na czas przesłuchań.

8. Zgłoszenia do przesłuchań należy kierować drogą elektroniczną pod adresem mailowym:

przesluchania@operakameralna.pl do 28 marca 2018 r. do godziny 15:00, wpisując w tytule wiadomości: Zgłoszenie na

przesłuchania – Idomeneo lub Die Entführung aus dem Serail.

9. Zgłoszenie powinno zawierać CV kandydata oraz następujące informacje:

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Wybrana postać:

Wybrana aria:

10. Przesłuchania mają charakter otwarty.

11. Organizator zastrzega sobie prawo wstępnej weryfikacji zgłoszeń na podstawie przesłanych CV i zaproszenia na

przesłuchania wybranych kandydatów. Do 29 marca 2018 r. wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową o

decyzji dotyczącej zakwalifikowania do przesłuchań.

12. Podczas przesłuchań na Sali poza Komisją mogą przebywać jako obserwatorzy wyłącznie pracownicy Pionu

Artystycznego WOK.

13. Kandydaci, którzy ukończą przesłuchania z najlepszym wynikiem, mogą otrzymać propozycję zaangażowania.

14. Decyzję o zaangażowaniu kandydata do produkcji podejmuje Dyrektor Artystyczna Warszawskiej Opery Kameralnej w

porozumieniu z Kierownikiem Muzycznym.

15. Warszawska Opera Kameralna nie zapewnia noclegów i nie zwraca kosztów podróży uczestnikom przesłuchań.


***


PRZESŁUCHANIA DO OPERY „DIE ZAUBERFLÖTE” W.A. MOZARTA – 4 KWIETNIA 2018 R.

 

Warszawska Opera Kameralna zaprasza na przesłuchania do opery „Die Zauberflöte” W.A. Mozarta, do ról Tamina i Monostatosa.

Spektakle wznowieniowe „Die Zauberflöte” pod kierownictwem muzycznym Friedricha Haidera odbędą się 18, 19, 20 i 22 maja 2018 r. w Warszawskiej Operze Kameralnej.

Regulamin przesłuchań:

1. Organizatorem przesłuchań jest Warszawska Opera Kameralna (WOK).

2. Przesłuchania odbędą się we środę 4 kwietnia 2018 r. w Warszawie w siedzibie WOK przy ul. Obrońców 31 (Saska Kępa).

3. O harmonogramie przesłuchań kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową do dnia 29 marca 2018 r. Organizator przesłuchań nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i błędy w komunikacji elektronicznej, wynikające z działania zewnętrznych systemów teleinformatycznych.

4. Kandydatów oceniać będzie Komisja powołana przez Dyrektor Artystyczną Warszawskiej Opery Kameralnej.

5. Program przesłuchań obejmuje wykonanie dowolnej wybranej arii tenorowej z oper W.A. Mozarta (np. z partii Don Ottavia („Don Giovanni”) lub Ferranda („Così fan tutte”) oraz wskazanych arii z opery „Die Zauberflöte” W.A. Mozarta:

Tamino: „Dies Bildnis ist bezaubernd schön”, „Wie stark ist nicht dein Zauberton”

Monostatos: „Alles fühlt der Liebe Freuden”

6. Kandydat wykonuje program z akompaniamentem fortepianu.

7. Warszawska Opera Kameralna zapewnia akompaniatora na czas przesłuchań.

8. Zgłoszenia do przesłuchań należy kierować drogą elektroniczną pod adresem mailowym: przesluchania@operakameralna.pl do 28 marca 2018 r. do godziny 15:00, wpisując w tytule wiadomości: Zgłoszenie na przesłuchania – Die Zauberflöte.

9. Zgłoszenie powinno zawierać CV kandydata oraz następujące informacje:

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Wybrana postać:

Wybrana aria tenorowa:

10. Przesłuchania mają charakter otwarty.

11. Organizator zastrzega sobie prawo wstępnej weryfikacji zgłoszeń na podstawie przesłanych CV i zaproszenia na przesłuchania wybranych kandydatów. Do 29 marca 2018 r. wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową o decyzji dotyczącej zakwalifikowania do przesłuchań.

12. Podczas przesłuchań na Sali poza Komisją mogą przebywać jako obserwatorzy wyłącznie pracownicy Pionu Artystycznego WOK.

13. Kandydaci, którzy ukończą przesłuchania z najlepszym wynikiem, mogą otrzymać propozycję zaangażowania przy realizacji opery „Die Zauberflöte” W.A. Mozarta.

14. Decyzję o zaangażowaniu kandydata do produkcji podejmuje Dyrektor Artystyczna Warszawskiej Opery Kameralnej w porozumieniu z Kierownikiem muzycznym.

15. Warszawska Opera Kameralna nie zapewnia noclegów i nie zwraca kosztów podróży uczestnikom przesłuchań.