Nowości
 

Wokal >>> Warszawa WOK

 

PRZESŁUCHANIA DO ROLI AMORA „ORFEUSZ I EURYDYKA” C.W. GLUCKA – 5 LISTOPADA 2018 R.

Warszawska Opera Kameralna zaprasza na przesłuchania do opery „Orfeusz i Eurydyka” C.W. Glucka (wersja włoska) do roli Amora (sopran).

Premiera oraz przedstawienia „Orfeusza i Eurydyki” C.W. Glucka w reżyserii Magdaleny Piekorz i pod kierownictwem muzycznym Stefana Plewniaka odbędą się 2, 3, 8 i 9 marca 2019 r. w Warszawskiej Operze Kameralnej. Próby do produkcji rozpoczną się w styczniu 2019 r.


REGULAMIN PRZESŁUCHAŃ:

1. Organizatorem przesłuchań jest Warszawska Opera Kameralna (WOK).

2. Przesłuchania odbędą się w poniedziałek 5 listopada 2018 r. w Warszawie w siedzibie WOK przy ul. Obrońców 31 (Saska Kępa).

3. O harmonogramie przesłuchań kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową do dnia 30 października 2018 r. Organizator przesłuchań nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i błędy w komunikacji elektronicznej, wynikające z działania zewnętrznych systemów teleinformatycznych.

4. Kandydatów oceniać będzie Komisja powołana przez Dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej.

5. Kandydatów obowiązuje znajomość partii Amora (obowiązkowo aria) z włoskiej wersji „Orfeusza i Eurydyki” C.W. Glucka oraz wybranej barokowej lub klasycznej arii operowej.

6. Kandydat wykonuje program z akompaniamentem fortepianu.

7. Warszawska Opera Kameralna zapewnia akompaniatora na czas przesłuchań.

8. Zgłoszenia do przesłuchań należy kierować drogą elektroniczną pod adresem mailowym: przesluchania@operakameralna.pl do 25 października 2018 r. do godziny 12:00, wpisując w tytule wiadomości: Zgłoszenie na przesłuchania – Amor.

9. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) informacje w treści wiadomości mailowej:

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Wybrana barokowa lub klasyczna aria operowa:

b) CV kandydata ze zdjęciem i klauzulą:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Warszawską Operę Kameralną z siedzibą w Warszawie przy ul. Obrońców 31 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnej i przyszłych rekrutacji”.

c) Nagranie wideo nie starsze niż 3 lata z dowolną barokową lub klasyczną arią operową wykonaną przez kandydata (przesłane np. za pośrednictwem serwisu YouTube, Vimeo etc.)

10. Przesłuchania mają charakter otwarty.

11. Organizator zastrzega sobie prawo wstępnej weryfikacji zgłoszeń na podstawie przesłanych CV i zaproszenia na przesłuchania wybranych kandydatów. Do 30 października 2018 r. wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową o decyzji dotyczącej zakwalifikowania do przesłuchań.

12. Podczas przesłuchań na Sali poza Komisją mogą przebywać jako obserwatorzy wyłącznie pracownicy Pionu Artystycznego WOK.

13. Przesłuchania będą rejestrowane audiowizualnie dla celów archiwalnych.

14. Kandydaci, którzy ukończą przesłuchania z najlepszym wynikiem, mogą otrzymać propozycję zaangażowania przy realizacji opery „Orfeusz i Eurdyka” C.W. Glucka.

15. Decyzję o zaangażowaniu kandydata do produkcji podejmuje Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej w porozumieniu z Kierownikiem muzycznym i Reżyserem.

16. Warszawska Opera Kameralna nie zapewnia noclegów i nie zwraca kosztów podróży uczestnikom przesłuchań.

***

PRZESŁUCHANIA DO OPERY „DIE ZAUBERFLÖTE” W.A. MOZARTA – 27 WRZEŚNIA, 8 PAŹDZIERNIKA 2018 R.

Warszawska Opera Kameralna zaprasza na przesłuchania do opery „Die Zauberflöte” W.A. Mozarta do ról:

Sarastro
Königin der Nacht
Pamina
Tamino
Sprecher
Papageno
Papagena
Monostatos
Erste Dame
Zweite Dame
Dritte Dame

Premiera „Die Zauberflöte” W.A. Mozarta pod kierownictwem muzycznym Marcina Sompolińskiego odbędzie się 15 czerwca 2019 r. w Warszawskiej Operze Kameralnej.

REGULAMIN PRZESŁUCHAŃ:

1. Organizatorem przesłuchań jest Warszawska Opera Kameralna (WOK).

2. Przesłuchania odbędą się we czwartek 27 września i poniedziałek 8 października 2018 r. w Warszawie w siedzibie WOK przy ul. Obrońców 31 (Saska Kępa).

3. O harmonogramie przesłuchań kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową do dnia 17 września 2018 r. Organizator przesłuchań nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i błędy w komunikacji elektronicznej, wynikające z działania zewnętrznych systemów teleinformatycznych.

4. Kandydatów oceniać będzie Komisja powołana przez Zarządcę Warszawskiej Opery Kameralnej.

5. Kandydatów obowiązuje znajomość wszystkich arii wybranej postaci z opery „Die Zauberflöte”. Program przesłuchań obejmuje wykonanie arii wskazanej przez Komisję. W przypadku postaci opery, do których nie przypisana jest żadna aria, obowiązuje przygotowanie dowolnie wybranej przez kandydata arii operowej W.A. Mozarta – odpowiednio do rodzaju głosu.

6. Kandydat wykonuje program z akompaniamentem fortepianu.

7. Warszawska Opera Kameralna zapewnia akompaniatora na czas przesłuchań.

8. Zgłoszenia do przesłuchań należy kierować drogą elektroniczną pod adresem mailowym: przesluchania@operakameralna.pl do 12 września 2018 r. do godziny 12:00, wpisując w tytule wiadomości: Zgłoszenie na przesłuchania – Die Zauberflöte.

9. Zgłoszenie powinno zawierać:
a)       informacje w treści wiadomości mailowej:
Imię i nazwisko:
Numer telefonu:
Wybrana postać:
Wybrana aria (w przypadku postaci bez przypisanych arii):
*Preferowany dzień przesłuchań:

b)       CV kandydata ze zdjęciem i klauzulą:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Warszawską Operę Kameralną z siedzibą w Warszawie przy ul. Obrońców 31 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnej i przyszłych rekrutacji”.

c)       Nagranie wideo nie starsze niż 3 lata z dowolną arią operową wykonaną przez kandydata (przesłane np. za pośrednictwem serwisu YouTube, Vimeo etc.)

10. Przesłuchania mają charakter otwarty.

11. Organizator zastrzega sobie prawo wstępnej weryfikacji zgłoszeń na podstawie przesłanych CV i zaproszenia na przesłuchania wybranych kandydatów. Do 17 września 2018 r. wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową o decyzji dotyczącej zakwalifikowania do przesłuchań.

12. Podczas przesłuchań na Sali poza Komisją mogą przebywać jako obserwatorzy wyłącznie pracownicy Pionu Artystycznego WOK.

13. Przesłuchania będą rejestrowane audiowizualnie dla celów archiwalnych.

14. Kandydaci, którzy ukończą przesłuchania z najlepszym wynikiem, mogą otrzymać propozycję zaangażowania przy realizacji opery „Die Zauberflöte” W.A. Mozarta.

15. Decyzję o zaangażowaniu kandydata do produkcji podejmuje Zarządca Warszawskiej Opery Kameralnej w porozumieniu z Kierownikiem muzycznym i Reżyserem.

16. Warszawska Opera Kameralna nie zapewnia noclegów i nie zwraca kosztów podróży uczestnikom przesłuchań.

 

***

PRZESŁUCHANIA DO OPERY „LE NOZZE DI FIGARO” W.A. MOZARTA – 24-25 WRZEŚNIA 2018 R.


Warszawska Opera Kameralna zaprasza na przesłuchania do opery „Le nozze di Figaro” W.A. Mozarta do ról:

Conte d’Almaviva

Contessa d’Almaviva

Susanna

Figaro

Cherubino

Marcellina

Basilio / Don Curzio

Bartolo

Antonio

Barbarina

Premiera oraz przedstawienia „Le nozze di Figaro” W.A. Mozarta w reżyserii Grzegorza Chrapkiewicza i pod kierownictwem muzycznym José Maria Florêncio odbędą się 27, 28 i 30 kwietnia 2019 r. w Warszawskiej Operze Kameralnej. Próby do produkcji rozpoczną się 26 marca 2019 r.

REGULAMIN PRZESŁUCHAŃ:

1. Organizatorem przesłuchań jest Warszawska Opera Kameralna (WOK).

2. Przesłuchania odbędą się w poniedziałek 24 września i wtorek 25 września 2018 r. w Warszawie w siedzibie WOK przy ul. Obrońców 31 (Saska Kępa).

3. O harmonogramie przesłuchań kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową do dnia 13 września 2018 r. Organizator przesłuchań nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i błędy w komunikacji elektronicznej, wynikające z działania zewnętrznych systemów teleinformatycznych.

4. Kandydatów oceniać będzie Komisja powołana przez Zarządcę Warszawskiej Opery Kameralnej.

5. Kandydatów obowiązuje znajomość wszystkich arii wybranej postaci z opery „Le nozze di Figaro”. Program przesłuchań obejmuje wykonanie arii wskazanej przez Komisję. W przypadku postaci Antonia obowiązuje przygotowanie dowolnie wybranej przez kandydata arii operowej W.A. Mozarta – odpowiednio do rodzaju głosu.

6. Kandydat wykonuje program z akompaniamentem fortepianu.

7. Warszawska Opera Kameralna zapewnia akompaniatora na czas przesłuchań.

8. Zgłoszenia do przesłuchań należy kierować drogą elektroniczną pod adresem mailowym: przesluchania@operakameralna.pl do 10 września 2018 r. do godziny 12:00, wpisując w tytule wiadomości: Zgłoszenie na przesłuchania – Le nozze di Figaro.

9. Zgłoszenie powinno zawierać:

a)       informacje w treści wiadomości mailowej:

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Wybrana postać:

Wybrana aria (w przypadku Antonia):

*Preferowany dzień przesłuchań:

b)       CV kandydata ze zdjęciem i klauzulą:

„Zgadzam się na przetwarzanie przez Warszawską Operę Kameralną z siedzibą w Warszawie przy ul. Obrońców 31 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnej i przyszłych rekrutacji”.

c)       Nagranie wideo nie starsze niż 3 lata z dowolną arią operową wykonaną przez kandydata (przesłane np. za pośrednictwem serwisu YouTube, Vimeo etc.)

10. Przesłuchania mają charakter otwarty.

11. Organizator zastrzega sobie prawo wstępnej weryfikacji zgłoszeń na podstawie przesłanych CV i zaproszenia na przesłuchania wybranych kandydatów. Do 13 września 2018 r. wszyscy kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową o decyzji dotyczącej zakwalifikowania do przesłuchań.

12. Podczas przesłuchań na Sali poza Komisją mogą przebywać jako obserwatorzy wyłącznie pracownicy Pionu Artystycznego WOK.

13. Przesłuchania będą rejestrowane audiowizualnie dla celów archiwalnych.

14. Kandydaci, którzy ukończą przesłuchania z najlepszym wynikiem, mogą otrzymać propozycję zaangażowania przy realizacji opery „Le nozze di Figaro” W.A. Mozarta.

15. Decyzję o zaangażowaniu kandydata do produkcji podejmuje Zarządca Warszawskiej Opery Kameralnej w porozumieniu z Kierownikiem muzycznym i Reżyserem.

16. Warszawska Opera Kameralna nie zapewnia noclegów i nie zwraca kosztów podróży uczestnikom przesłuchań.

***


PRZESŁUCHANIA DO SPEKTAKLI „DIE SCHWEITZERHÜTTE” ORAZ 
„NOCLEG W APENINACH” STANISŁAWA MONIUSZKI

Warszawska Opera Kameralna zaprasza na przesłuchania do spektakli „Die Schweitzerhütte” i „Nocleg w Apeninach” Stanisława Moniuszki w reżyserii Roberto Skolmowskiego pod dyrekcją i kierownictwem muzycznym Stanisława Rybarczyka. Spektakle odbędą się w Teatrze Warszawskiej Opery Kameralnej w dn. 8, 9, 10 i 11 listopada 2018 r.

Regulamin przesłuchań:

1. Organizatorem przesłuchań jest Warszawska Opera Kameralna (WOK).

2. Przesłuchania odbędą się 18 czerwca (poniedziałek), 19 czerwca (wtorek) i 20 czerwca (środa) 2018 r. w Warszawie w siedzibie WOK przy ul. Obrońców 31 (Saska Kępa).

3. O harmonogramie przesłuchań kandydaci zostaną̨ poinformowani drogą mailową do dnia 15 czerwca 2018 r. Organizator przesłuchań nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i błędy w komunikacji elektronicznej, wynikające z działania zewnętrznych systemów teleinformatycznych.

4. Kandydatów oceniać będzie Komisja powołana przez Dyrektor Artystyczną Warszawskiej Opery Kameralnej.

5. Program przesłuchań obejmuje wykonanie arii wskazanych dla każdej z ról:

„Die Schweitzerhütte”

Mary (sopran)

Nr 2 Lied

Nr 3 Arietta

Nr 6 Romanse

dwie z powyższych do wyboru

oraz

Nr 9 Duet (pozycja obowiązkowa).

Michael (tenor)

Nr 1 Romanse

Nr 9 Duet

Max (bas)

Fragmenty z Nr 5a i 5b

Nr 8 Duettino

„Nocleg w Apeninach”

Rozyna (sopran)

Aria nr 4

Duet nr 3 lub nr 9 – do wyboru

Antonio (tenor)

Aria nr 7

Duet nr 9

Fabricio (baryton)

Aria nr 6

Duet nr 3

Bombalo (baryton)

Aria nr 2

Tercet nr 5

Anzelm (bas-baryton)

Nr 1

Ponadto wszyscy kandydaci powinni przygotować 2 pieśni Stanisława Moniuszki odpowiednio do rodzaju głosu.

Wszyscy kandydaci zobowiązani są do przygotowania tekstu mówionego z „Noclegu w Apeninach” – scena 2. Preferowane jest wykonanie wskazanego fragmentu tekstu z pamięci.

Materiały nutowe oraz tekst „Noclegu w Apeninach” do pobrania na stronie internetowej WOK: http://operakameralna.pl/index.php?Przesuchania-do-spektakli-8222DIE-SCHWEITZERHUTTE8221-oraz-8222NOCLEG-W-APENINACH8221-Stanisawa-Moniuszki

6. Kandydat wykonuje program z akompaniamentem fortepianu.

 

7. Warszawska Opera Kameralna zapewnia akompaniatora na czas przesłuchań.

8. Zgłoszenia do przesłuchań należy kierować drogą elektroniczną pod adresem mailowym: przesluchania@operakameralna.pl do 13 czerwca 2018 r. do godziny 15:00, wpisując w tytule wiadomości: Zgłoszenie na przesłuchania – Moniuszko.

9. Zgłoszenie powinno zawierać CV kandydata z klauzulą:

Zgadzam się na przetwarzanie przez Warszawską Operę Kameralną z siedzibą w Warszawie przy ul. Obrońców 31 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnej i przyszłych rekrutacji.

oraz następujące informacje w treści wiadomości mailowej:

Imię i nazwisko:

Numer telefonu:

Wybrana postać:

Dwie wybrane pieśni Stanisława Moniuszki:

10. Przesłuchania mają charakter otwarty.

11. Organizator zastrzega sobie prawo wstępnej weryfikacji zgłoszeń na podstawie przesłanych CV i zaproszenia na przesłuchania wybranych kandydatów. Do 15 czerwca 2018 r. wszyscy kandydaci zostaną̨ poinformowani drogą mailową o decyzji dotyczącej zakwalifikowania do przesłuchań́.

12. Podczas przesłuchań na Sali poza Komisją mogą przebywać jako obserwatorzy wyłącznie pracownicy Pionu Artystycznego WOK.

13. Kandydaci, którzy ukończą przesłuchania z najlepszym wynikiem, mogą̨ otrzymać propozycję zaangażowania przy realizacji listopadowych przedstawień „Die Schweitzerhütte” i „Nocleg w Apeninach”.

14. Decyzję o zaangażowaniu kandydata do produkcji podejmuje Dyrektor Artystyczna Warszawskiej Opery Kameralnej w porozumieniu z kierownikiem muzycznym i reżyserem.

15. Warszawska Opera Kameralna nie zapewnia noclegów i nie zwraca kosztów podróży uczestnikom przesłuchań.

Jednocześnie Warszawska Opera Kameralna informuje, że CV przekazane przez kandydatów 
i dane wskazanych w ogłoszeniu zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Administratorem Państwa danych osobowych jest Warszawska Opera Kameralna z siedzibą w Warszawie
przy ul. Obrońców 31. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

RODO

INFORMACJA OD ADMINISTRATORA DANYCH

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas tej i innych rekrutacji prowadzonych przez WOK należy umieść w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Warszawską Operę Kameralną  z siedzibą w Warszawie przy ul. Obrońców 31 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów obecnej i przyszłych rekrutacji”.

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Warszawską Operą Kameralną pod adresem e-mail rekrutacja@operakameralna.pl. Twoje dane osobowe są przetwarzane w oparciu o Twoją dobrowolną zgodę, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu 
o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.

Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż do 11 listopada 2018 r., a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 360 dni od momentu zamieszczenia ogłoszenia. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 360 dni od momentu zgłoszenia roszczenia.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail:rekrutacja@operakameralna.pl.